הראשל"צ הגר"ש עמאר, מצהיר הערב כי לא יתמודד לתפקיד רבה של ירושלים, וזאת משום שהגר"ע יוסף מייעד את התפקיד לבנו הגר"י יוסף: "כל מגמתי ללמוד תורה וללמדה בשיעורים" | "ליצנים נראו בארץ ודרכיהם מגוונות". בני קרח לא מתו ובעלי מחלוקת קיימים אפילו בדורנו, כתב הרב.

הגר"ש עמאר שליט"א, תוקף את מה שקרה מסביבו בשבוע האחרון, ומודיע כי אין על דעתו להתמודד לרבנות העיר ירושלים. תחת הכותרת "שמעתי קולות מסביב בענין רבנות ירושלים ת"ו", כותב הרב "הנה ליצנים נראו בארץ המפיצים ענין רבנות ירושלים, וזה לא על דעתי".

קרא עוד:

[postim]‬‏

את מכתבו פותח הגר"ש עמאר שליט"א בכך שכותב: "וזאת להודיע ולהיוודע שלא התנגדתי בעניין החוק להמשך הרבנות הראשית, רק מפני גודל האחריות שיש בענין, בענייני בתי הדין בכלל ובפרט, וכפי שטענו כנגד חברי ורבותי בכל אתר, ועל ראש צבאם עט"ר מרן הראש"ל רבינו עובדיה יוסף שליט"א. ומשום שהבטחתיו שלא לדבר, הייתי כחרש לא ישמע וכאילם לא יפתח פיו".

בהמשך תוקף הרב וכותב: " ועתה הליצנים נראו בארץ, ודרכיהם מכוונות הן, ויש שמפיצים ענין הרבנות של ירושלים תובב"א. והנני להודיע בשער בת רבים שאין דעתי על זה כלל, וכבר יעדה מרן שליט"א לבנו הגר"י יוסף שליט"א, ואני תומך ותמכתי בזה בכל לב, ולא עולה על לבי בענין זה אפילו במחשבה, וכבר דחיתי פניות חשובות מאד בענין. כל מגמתי ללמוד תורה וללמדה בשיעורים ודרשות בארה"ק, ובכל אתר ואתר ולהמשיך להשיב לשואלים דבר ה' זו הלכה סדורה וערוכה".

יצויין כי מאז החלה סערת 'חוק עמאר', הרב עצמו שמר על שתיקה ולא שוחח עם עיתונאים וכמובן שלא התראיין לכלי תקשורת, אולם היום הרב שובר שתיקה, ומפרסם מכתב מיוחד המתייחס גם לחוק שנקבר וגם לרבנות ירושלים.