האדמו"ר מסוליצא זצ"ל ניהל את קהל עדתו בשכונת פארקוואי בניו יורק במשך עשרות שנים, לפני כחודשיים התמוטט בבית מדרשו והלילה הלך לעולמו בגיל 88 | ארונו יובא לקבורה בבית העלמין בצפת

אבל כבד בשכונת פארקוואי: בניו יורק, הלך הלילה לעולמו כ"ק אדמו"ר מסוליצא הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רובין זצ"ל, בן 88 בפטירתו.

כבר משחר נעוריו ניכר היה כי עדיו לגדולות, בהגיע לפרקו נשא לו לאישה את בת הרה"ק רבי ישכר בער רוזנבוים זי"ע מסטראז'ניץ זי"ע בעל ה'דברי ישכר', אביהם של כ"ק אדמו"רים מקליוולנד וקאליש יבלח"ט.

כיהן עשרות בשנים כממשיך שושלת אבותיו לבית סוליצא בשכונת פארקוואי בניו יורק, שם ברוב פקחותו וחריפותו השפיע תורה וחסידות על תושבי השכונה, והיה מייעץ ברוב תבונה על כל צעד ושעל.

לפני כחודשיים התמוטט בליל שבת בעודו עומד ומתפלל בבית מדרשו, מתנדבי חברת 'הצלה' ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, ופינוהו במצב קשה ולא יציב לבית החולים, במהלך השבועות האחרונים ידע מצבו מעלות ומורדות, עם ישראל התבקש להתפלל עבור האדמו"ר רבי שמואל שמעלקא בן אלטע נחמה, אך למגינת לבם של בני המשפחה והחסידים השיב את נשמתו לבוראה.

האדמו"ר זצ"ל היה מיודד עם עשרות אדמו"רים ורבנים ומחותן עם חלק מהם, בנו הרה"צ רבי חיים מאיר יחיאל רובין שליט"א, חתניו: הגה"צ רבי נחום אפרים טייטלבוים שליט"א גאב"ד וואלווע, הרב הגאון רבי ישראל אליעזר הגר שליט"א רב בית המדרש 'מקור ברוך' – סערט ויז'ניץ בירושלים.

חיבר ספרים לרוב בתורת החסידות ועל הש"ס, כן הפעיל כולל אברכים בבית המדרש 'ספינקא' ברח' סלנט בירושלים.

הלוויתו תצא בשעות הבוקר מבית מדרשו בשכונת פארקוואי בהשתתפות מאות ובראשם אדמו"רים ורבנים, ארונו יובא ארצה וייטמן בבית העלמין בצפת סמוך לאבותיו הקדושים.

ת.נ.צ.ב.ה.

לפני כחצי שנה זכה לביקורו של מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בביתו בשכונת פארקוואי, צלם די וואך תיעד