בשיחה שמסר בישיבת מרכז הרב לרגל י"ז בתמוז שוחח הרב שפירא על התמודדות לבחירות לרה"ר לישראל | הגר"י שפירא ביקר אמש את מרן הגר"ע יוסף בבית החולים הדסה

עכשיו זה סופי הגר"י שפירא הכריז על מעמדותו למשרת הרב הראשי לישראל . את הדברים אמר בשיעור שמסר בישיבת מרכז הרב לרגל י"ז בתמוז הגר"י שפירא, שוחח על התמודדותו לרבנות הראשית ועל דרכה של הרבנות כפי שהוא רואה אותה.

קרא עוד:

[postim]‬‏

"אנחנו מאמינים מאוד מאוד בכוח של הרבנות הראשית שיכולה להוסיף אהבה להוסיף הדרכה של תורה מתוך נעימות ומתוך שיתוף כעולה עם רבני ישראל. חשוב מאוד שהרבנות לא תייצג מגזר מסוים אלא כמה שיותר קונצנזוס עם כל מי שרק יכול להיות שותף לתפקיד המיוחד. רבנות שלא שייכת חס וחלילה לתנועה מסוימת, למפלגה מסוימת.

האלף-בית שהרבנות הראשית תהיה מעל כל המפלגות ומעל כל מחלוקת ודיבורים שיכולים להביא למחלוקת. צריך רבנות כזאת שתהיה משותפת לכל הכוחות הרוחניים במדינה", אמר הרב שפירא.
אסור שתהיה רבנות שתביא למציאות של גזורו בין דת ומדינה"

הרב שפירא התייחס גם לניסיון לאפשר את בחירת הרב אריאל לתפקיד הרב הראשי. "זה לא סוד שאני מאלה שרצו שהמבוגרים מאיתנו ייכנסו לשאת בעול של הרבנות הראשית אבל זה לא הצליח ואנחנו לא בני חורין להיבטל ממנה."

"שאלו אותי כמה אנשים מה לך להיכנס לכל העניין המסובך הזה. ועניתי, קודם כל למדתי אצל ראשי הישיבה ובהם אבי מורי זצ"ל שלא ראיתי שהיה אף פעם איזה שהוא נתק בין הישיבה לרבנות. אני יודע שזו לא משימה פשוטה. אנחנו צריכים לזכור שלהתחמק מאחריות זו לא דרך. זה מחייב בראש ובראשונה לא לברוח. להתמודד. אם יש דברים שהציבור שלנו יכול לתרום את חלקו אסור לו להשתמט."

"אין ספק", אמר הרב, "שתמיד יש מה לשפר שתמיד יש מה לתקן אבל צריך מאוד להיזהר ששנאה כבושה לא תקלקל חלילה את השורות. התפקיד שלנו זה לא לרוקן את הרבנות מהתוכן. לא להפוך את מעמד הרבנות כמעמד של נישואין אזרחיים. אסור להיות שותפים באיזו שהיא יצירת אווירה שמרעילה את האוויר ולא להרעיל את הבארות שחפר אברהם.
אנחנו מאמינים ברבנות שמושתתת על מסורת ועל תורה בטהרתה רבנות שסוטה ממסורת היא עץ בלי שורשים שלא תצמיח פירות."

בראשית השיעור סיפר הרב שפירא לתלמידיו כי ביקר את הרב עובדיה יוסף בבית החולים וזה ביקש ממנו שתלמידי ישיבת מרכז הרב יתפללו לרפואתו ולבריאותו.