בעקבות עשרות מקרי פריצות לדירות בשבתות האחרונות בשכונת 'רמת שלמה' בירושלים | רבני שכונת 'רמת שלמה' הורו על הפעלת חברה שמירה פרטית | תושבי השכונה נקראו לתרום 15 שקלים בחודש אפילו מכספי מעשר לצורך הגברת השמירה | היוזמה צפויה להתרחב גם לשכונות 'נוה יעקב' ו'הר נוף'

בחודשים האחרונים מכת הגניבות ממשיכה להכות באופן קשה מאוד בבתי תושבי שכונת 'רמת שלמה' כאשר כמעט מידי שבת בשבתו ולאחרונה גם בימות החול מתבצעות פריצות לדירות בכל רחבי השכונה. אין צורך לתאר את הצער, עוגמת הנפש והנזק הכספי הנגרמים בשכונה למשפחות רבות וכמובן את הנזק הנפשי והחרדה של הילדים שחווים את החוויה הנוראה של הפריצה. משפחות רבות חוששות לעזוב את בתיהן מחשש לעין עוקבת המתעדת את יציאתם מהשכונה ומסמנת אותם כיעדים לפריצה, משפחות שמסרו את בתיהן לאורחים שבאו לשמחות סבלו אף הן מפריצה בזמן סעודות השבת.

קרא עוד:

[postim]

בעקבות כך, נערכו מספר ישיבות של עסקני השכונה עם גורמי הביטחון, מהם הובהר כי אין לצפות שכוחות המשטרה ימגרו בכוחות עצמם את מגפת הגניבות ועל אף עבודת השטח הרבה הנערכת מטעמם אין בכוחם לוודא את הפסקת מכת הפריצות באופן מיידי והחלטי. אי לכך הוחלט על ידי הרבנים: להפעיל חברת שמירה פרטית שתבצע סיורים ממונעים על ידי מי שאינם בני ברית בשבתות ובמועדים. בנוסף, להסתייע בגורמי חקירה פרטיים ע"מ להתחקות אחרי מבצעי ההתפרצויות בשכונה.

בשבוע האחרון עסקני השכונה קיימו התייעצות עם רבנים בנוגע למימון הפרויקט והוחלט, שמכיון שהדבר כרוך בעלויות כספיות כבדות – כל בית אב ישתתף בסכום שלא יפחות מ- 15 שקלים לחודש לצורך הגברת השמירה והביטחון של תושבי השכונה וכל מי שיוסיף תבוא עליו הברכה. לצורך הפעלת חברת השמירה מונתה ועדה שתפקח על ההכנסות וההוצאות.

לאור ההחלטה, הופץ השבוע מכתב לתושבי השכונה בשם רבני השכונה (לפי סדר א-ב): הגר"מ אלחדד, הגר"א בר שלום, הגר"מ דייטש, הגר"א דיין, הגר"י הבלין, הגר"א זכריש, הגר"ד זלזניק, הגר"ד מורגנשטרן, הגר"א סמג'ה, הגר"מ פרידלנדר, הגר"ש רבינוביץ, הגר"י שטרן: "מאחר וריבוי הגניבות בשכונתנו הפך לבלתי נסבל וצעקת העשוקים ודאגת התושבים עלתה לפנינו, והנה התארגנו מנכבדי ועסקני השכונה, בהכוונתנו, להיחלץ חושים ולבער הרב מקרבנו ומסביבותינו באופן דחוף ע"י גורמים חיצונים המתמחים בתחום. ע"כ באנו בזאת לחזק את ידי העוסקים בצרכי ציבור באמונה ולבקש מכל אחד ואחד שישתדל לתת כפי יכולתו וביד נדיבה למצווה חשובה זו, היות ודבר זה הוא צרכי ציבור פשוט שאפשר לתת למצווה חשובה זו מכספי מעשר".

ר' עזרא ברגר מנהל המינהל הקהילתי 'רמת שלמה' בירך על התארגנות התושבים להפעיל חברת שמירה שתגביר את תחושת הביטחון לנוכח חוסר האונים בו נמצאים תושבי השכונה בעקבות מכת הגניבות. ברגר מציין כי המינהל הקהילתי יסייע בכל יכולתו להתארגנות התושבים ומקווה שחברת השמירה הפרטית אכן תביא לפתרון העניין.

יצוין, כי עסקני שכונות 'הר נוף' ו'נוה יעקב' חפצים גם הם להצטרף לחברת השמירה וזאת בעקבות מכת גניבות המתרחשת גם בשכונתם בחודשים האחרונים. ר' מיכאל מלכיאלי יו"ר המינהל הקהילתי 'נוה יעקב':" בימים הקרובים עסקני השכונה צפויים להיפגש עם רבני השכונה על מנת לדון בעניין ולקבל את הסכמתם למהלך".

מכתב הרבנים