במלאות שנה להסתלקותו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שיחול ביום שבת קודש פרשת מטות-מסעי, המונים יעלו לקברו החל מליל ששי ועד יום ראשון | עשרות עצרות בכל רחבי הארץ והעולם

בשבת הקרובה יציינו רבבות אלפי בית ישראל בארץ בועולם את יום השנה הראשון להסתלקותו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

קרא עוד:

[postim]

היות ויום ההילולא חל בשבת, העליה ההמונית לציונו בחלקת הרבנים בהר המנוחות תחל ביום שישי, ובמהלך השבוע שלפניו ייערכו עצרות מספד וסיומי מסכתות לעילוי-נשמתו בכל רחבי העולם היהודי.

בחלקת הציון בהר המנוחות, נרשמת היערכות לוגיסטית רחבה במטרה להקל על המוני המתפללים שצפויים להגיע מקרוב ומרחוק לשפוך צקון לחשם על ציונו, בעזרתם של אנשי חסד ועסקנים, שדאגו להסדיר דרכי גישה, סככה, שתיה, חדרי שירותים וכל הנצרך לרווחתם של המשתטחים.

הרב גבריאל שטאובר, מנהל האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים, פרש את חסותו ודאג לתאורה לרווחת ההמונים שיגיעו כבר בליל שישי.

נדיב לב, בעילום שמו הרים תרומה נדיבה למימון אוטובוסים שיסיעו את ההמונים חינם אין כסף משכונות ירושלים להר המנוחות וזאת לזכותו ולזכות משפחתו לטובת נשמת הגרי"ש זצ"ל.

ההסעות יופעלו בשעות דלקמן: בליל שישי – בין השעות 20:00 ל-23:30 וביום שישי בין השעות 8:00 בבוקר ל-14:00 בצהריים.

מסלול הסעות החינם, דרך: כיכר זוויעהל, שמואל הנביא, ירמיהו, גבעת שאול והר המנוחות – מקום מנוחתו כבוד.

בנוסף, חברת 'אגד' תתגבר את קו 54 וקווים נוספים המובילים להר המנוחות וגבעת שאול בימים חמישי, שישי וראשון.

במהלך השבוע הקרוב יישאו מרנן ורבנן גדולי ישראל ראשי ישיבות רבנים ומשגיחים דברי מספד והתעוררות לזכר בעל ההילולא, ברחבי הארץ והעולם.

ביום שלישי כ"ד תמוז תתקיים עצרת מספד והתעוררות בבית המדרש בו נהג מרן הגרי"ש זצ"ל להתפלל ולמסור שיעוריו, ברחוב אדמון בשכונת מאה שערים, שם ישאו דברים הגאון רבי יצחק שיינר ראש ישיבת קמניץ וחבר מועצת גדולי התורה, חתנא דבי נשיאה הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א רב שכונת רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה, המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א, הגאון רבי אהרן דוד דונר שליט"א ראב"ד לונדון, שיגיע במיוחד ממעונו לשאת את דבריו לזכר בעל ההילולא.

ביום רביעי כ"ה תמוז תתקיים עצרת מרכזית בבית המדרש 'לדרמן' ברח' רשב"ם בבני ברק, במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א.

ביום חמישי כ"ו תמוז תיערך העצרת המרכזית לציון יום השנה במרכז הקונגרסים בבניני האומה בירושלים בהשתתפות אלפים ובמעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, וכן תלמידי ובני משפחת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

ביום היארצייט, בעת רעוא דרעווין, יתכנסו גדולי התלמידים ובני המשפחה בבית מדרשו של בעל ההילולא ללימוד משניות והעלאת זכרו הטהור. תלמידו המובהק, הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א, ישא דברי חיזוק מתורתו ומשנתו של רבו, בעל ההילולא.

זכותו הגדולה תגן בעדנו ובעד עולם התורה לבל ימוט מול הגזירות.