אני כבר גר 10שנים בבית שמש וכזה קידוש השם ואחדות בין כל הקהילות אף פעם לא ראיתי 15000 איש בלי גוזמא מכל הקהילות כל החוגים חסידים ליטאים ספרדים קנאים
אשרי העם שככה לו
כל כנסי' שהוא לשם שמים סופו להתקיים