מארה''ב מגיעה הבשורה הקשה על אושפזו של כ"ק אדמו''ר מזוועהיל ארה''ב שליט''א | האדמו''ר שליט''א הינו חתן כ"ק האדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זי''ע | ומנהיג את קהל עדתו ביניואן סיטי בניו ג'רזי ארה''ב

לקיים בנו חכמי ישראל: כ"ק האדמו"ר מזוועהיל ארה"ב שליט"א מאושפז מזה שבוע ימים בבית החולים וזקוק לרחמי שמים.

קרא עוד:

[postim]

האדמו"ר הינו חתנו של כ"ק אדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זי"ע, מתגורר ביוניון סיטי שבניו ג'רזי ארה"ב, שם מנהל את חצרו עשרות בשנים ומשפיע תורה וחסידות בקרב קהל עדתו.

הציבור מתבקש להתפלל ולעורר רחמי שמים מרובים, שמו לתפילה הרה"צ רבי שלמה בן אסתר שיינא רחל לרפו"ש.