גם בצאנז יצאו השבוע בקמפיין הממחיש את אשר מחריבי הדת מבקשים לעשות • במסגרת מגבית נר למאור להחזקת היכלי התורה והחסד של מוסדות צאנז

לאחר שבחצר הק' בעלזא הכריזו על קמפיין הסברתי רחב היקף, שמטרתו הוא לזעזע את אמות הסיפים, ולא להחריש בעת אשר שונאי הדת עושים ככל העולה על רוחם, ושולחים יד בעולם התורה. יצאו אף במוסדות צאנז, בקמפיין שממחיש את אשר ממשלת הזדון מעוללת לעולם התורה.

קרא עוד:

[postim]

בשונה מהקמפיין של בעלזא, בצאנז מדובר במודעות להצלת היכלי התורה והחסד של מוסדות צאנז. אשר בימים אלו אוחזים בעיצומה של המגבית השנתית "נר למאור" לטובת המוסדות. ואף הם יצאו השבוע בקמפיין מיוחד, הממחיש יותר מכל את מה ששונאי ומחריבי הדת מבקשים לעולל, ואת העוצמה והכח שטמון בעולם התורה.

מודעות הקמפיין שהופק ע"י מוסדות צאנז, הופצו בכל ריכוזי צאנז ברחבי הארץ ובעולם, במרכז המודעה נראה תמונה גדולה של היכל הישיבה בקריית צאנז שבנתניה, כאשר התמונה מחולקת לשניים, ובצד אחד נראה ההיכל כביכול שומם, ולמעלה כיתוב "זרים אומרים – אין תוחלת ואין תקווה", ובחלק השני של התמונה נראים מאות תלמידי הישיבה גדולה שוקדים על תלמודם, ולמעלה הכיתוב "התורה הקדושה – מתחננת בבקשה".

בטוחים אנו כי עולם התורה ימשיך לפרוח ולשגשג, אך מסתבר שהמצב הקשה בו נקלעים מוסדות התורה בארץ, מוביל את מנהלי המוסדות, לצאת במגביות חרום, ולזעוק את זעקת עולם התורה בחוצות, ולזעזע את שדרות בציבור החרדי והתורתי.

הקמפיין

קמפיין צאנז