ראש העיר מספר כי הוא זוקף את הניצחון לזכותה של התפילה המיוחדת שנשאו – הוא ופמלייתו – על ציונו של הצדיק משטפנשט.
מי אתה בכלל שאתה מחליט בזכות מי הניצחון. אתה יודע חשבונות שמים. כולא ראש עיריית אלעד. בא נראה אותך אחרי מאה יום בתפקידך מוכה וחבול.
זכור יש ריבונו של עולם. חוץ מכותל וקברים.
לך לרבנים שיכולים לומר לך גם מה לעשות ומה לא. ולא רק לקברים.