בעקבות החלטת בג"ץ ביטל האוצר את כל תקציב הישיבות הקדושות, בנימוק שמאחר וההעברה בוצעה אחרי השעה 12:30 היא משויכת ליום העסקים הבא שבו כבר נכנסה החלטת בג"ץ לתוקף. הערכה: התקציב יאושר עד תחילת השבוע הבא בניכוי חלקם של הבחורים בגיל הגיוס.

ההחלטה של בג"ץ ביום שלישי בערב לאסור על המדינה לתקצב את בחורי הישיבות ששר הביטחון דחה את מועד גיוסם, הפכה כלי שרת בידי שר האוצר כדי להגביר את הפגיעה בעולם התורה. 

לאחר הדיווחים הלא רשמיים על כך שמשרד האורצ החליטו לעכב את כל התקציב לישיבות בעקבות החלטת בג"ץ לאסור על המדינה לתקצב את לימודיהם של בחורים שמועד גיוסם נדחה על ידי שר הביטחון, הופכת הידיעה הבוקר לרשמית, כאשר משרד האוצר מודיע עליה בצורה ברורה.

זאת, תוך שימוש בטריקים 'חוקיים', והחשבת בתקציב שכבר הועבר ככזה שעדיין לא הועבר, וממילא הוא חייב להתבצע בכפיפות לקריטריונים שקבע בג"ץ.

בהתחשב בעובדה שבמרדי האוצר והחינוך עדיין לא נערכו להעברת התקציב בניכוי תקציבם של הבחורים שהגיעו לגיל גיוס ושגיוסם נדחה על ידי שר הביטחון, החליט שר האוצר לעכב את תקציב הישיבות בשלמותו, עד לסיום הצלבת הנתונים וניכוי חלקם של הבחורים שגיוסם נדחה.

מדובר במהלומה כואבת לעולם התורה, ובעקבותיה צפויה להתעכב משכורתם של אלפי ר"מים ורבני הישיבות, עד שפקידי האוצר עושי דברו של יאיר לפיד יסיימו ברוב טובם את הצלבת הנתונים ויאשרו למשרד החינוך להעביר שוב את התקציב המקוצץ.

אישים בכירים בעולם הישיבות אומרים ל'JDN', כי ההחלטה של משרד האוצר תמוהה ובלתי מתקבלת על הדעת: "זה חלק מ"רוח המפקד" שיאיר לפיד פועל במרץ רב כל כך כדי ליצור ולהנחיל לעובדים הכפופים לו" הם אומרים. "הוא אינו מפספס הזדמנות כדי לפצוח בריקוד על דמם של בחורי הישיבות שנואי נפשו, והנה מצאו נעריו הזדמנות נהדרת לעשות זאת פעם נוספת".

לדבריהם: "אלא שהמהלומה שהם הנחיתו עלינו היא אכן מהלומה כואבת, אך אין בכוחה כדי לשתק אותנו. הם אולי עדיין לא יודעים אבל הציבור החרדי מוכן להוכיח שוב שהוא מוכן ללכת עד הסוף, וגם אם הם יציבו כיתת יורים בכל קרן רחוב בירושלים ובבני ברק עבור בחורים שלא התגייסו, הדבר לא יעזור להם ואפילו בחור ישיבה אחד לא ילבש את המדים הירוקים בגללם. מי שעושה זאת עושה זאת מטעמים אישיים ובהתאם למצבו הרוחני האישי, אף אחד לא עשה זאת וגם לא יעשה זאת בגלל הרדיפה הבלתי פוסקת נגד עולם התורה. ההפך הוא הנכון".