לאחר דיונים ארוכים שנמשכו עד השעות הקטנות של הלילה החליט ראש הממשלה להטיל סנקציות פליליות על לומדי התורה שלא יתגייסו לצה"ל | החוק ייכנס לתוקף רק ב-2017 | היום צפויה ועדת שקד להכליל את הסנקציות בנוסח החוק.

גזרת הגיוס הולכת ולובשת את צורתה הסופית, וכבר בשלב זה ברור שהיא תכלול גם סנקציות פליליות נגד תלמידי הישיבות שלא ישרתו בצה"ל.

זאת, לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו נכנע ללחצים הכבדים שהפעילו עליו יאיר לפיד וסיעת 'יש עתיד', ולאחר שסיעת הבית היהודי הסכימה להתפשר בנושא ולוותר על עמדתה המקורית לפיה יש להטיל על לומדי התורה סנקציות כלכליות בלבד.

ההתפתחות החדשה באה לאחר שאתמול דחתה ועדת שקד את ההצבעה בנושא הסנקציות שיוטלו על לומדי התורה, לנוכח דרישתו של ראש הממשלה לעכב את ההצבעה בנושא עד שתושג "הסכמה רחבה בקואליציה" כהגדרת מקורביו.

בשבועות האחרונים איים שר האוצר יאיר לפיד כי אם לא יוטלו סנקציות פליליות על לומדי התורה, הוא וחברי סיעתו יפרשו מהקואליציה לאלתר, ויחברו לאופוזיציה.

סיעת הבית היהודי ניסתה להימנע מהטלת סנקציות פליליות, מתוך רצון להצטייר כמפלגה שאינה קיצונית בנושא רדיפת החרדים, אך תמכה במוצהר בהטלת סנקציות כלכליות.

עם זאת, ולמרות ההחלטה להטיל סנקציות פליליות על לומדי התורה, הוחלט לדחות את כניסתו של החוק לתוקף עד לחודש יולי 2017. מדובר בהקלה מסויימת עבור הח"כים החרדים, שמקווים כי יוכלו להעביר את רוע הגזרה עד כניסתו של החוק לתוקף, לנוכח העובדה שהקואליציה של נתניהו אינה יציבה במיוחד, ועד התאריך האמור היא עלולה להתפרק ולהביא להכנסתן של המפלגות החרדיות לקואליציה.