הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. יאריך ימיו ושנותיו בנעימים. יזכה לשנים רבות. נעימות וטובות.