העצרת עליה הכריזו גדולי ומנהיגי הדור אחר הכינוס המשותף של "מועצות גדולי וחכמי התורה", שהיית אמורה להתקיים ביום ראשון בעוד שבועיים, הוקדמה ליום ראשון הקרוב • הסיבות: הגברת הלחץ על נתניהו והחשש כי סמיכות העצרת למועד הבחירות החוזרות בבית שמש ימעיטו בכוחו של אבוטבול • מיקום העצרת: בכניסה לעיה"ק ירושלים, בסמיכות לגשר המיתרים.

עת כנוס: "עצרת המיליון" עליה הכריזו אמש (ב') גדולי ומנהיגי הדור בעת הכינוס המשותף של "מועצות גדולי וחכמי התורה" – במלון וויז'ניץ בבני ברק, הוקדמה ליום ראשון הקרוב.

קרא עוד:

[postim]

העצרת היית אמורה להתקיים ביום ראשון בעוד שבועיים – ז’ לחודש אדר ב’, אולם בשעות האחרונות הודיעו כי היא הוקדמה ליום ראשון הקרוב – ראש חודש אדר ב'.

בסעיף ה' בנוסח ההחלטות שפרסמו מנהיגי הדור במהלך העצרת נכתב כך: "מועצות גדולי וחכמי התורה קוראות לאחינו כל בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם בארץ ובחו”ל לאחוז באומנות אבותינו בידיהם להתכנס כל היהודים יחד כל שבטי ישראל אנשים וטף, לקרוא אל ה’ בחוזקה – לחלות פני אבינו שבשמיים לרחם עלינו כאב אל בנים, ומכריזים בזה לכנס את כל היראים והחרדים לדבר ה’ יחדיו בעצרת תפילה – זעקה ומחאה המונית ביום ראשון ז’ לחודש אדר ב’ תשע”ד, שיהיה בה קידוש שם שמיים כנגד חילול שם שמיים שנעשה על ידי עוקרי הדת”.

כמו"כ היום הוחלט סופית כי העצרת תתקיים בכניסה לעיה"ק ירושלים, בסמיכות לגשר המיתרים. בקשה הוגשה למשטרה לאישור העצרת במקום זה.

ל-JDN נודע כי הסיבות להקדמת העצרת הן בשל הרצון להגביר את הלחצים על ראש ממשלת הזדון – בנימין נתניהו, וכן בשל החשש כי סמיכות העצרת למועד הבחירות החוזרות בבית שמש יגרמו ימעיטו בכוחו של המועמד הרב משה אבוטבול.