מרן הגאון רבי ניסים קרליץ חובר מחדש למכשיר החמצן לאחר יומיים שבמהלכם לא נזקק לו | הרופאים חוששים שהוא לקה בדלקת ריאות | העתירו בתפילה לרפואת הגאון רבי שמריהו יוסף ניסים בן בתיה.

מרן הגאון רבי ניסים קרליץ חובר בשעה האחרונה לחמצן, לאחר שחלה הידרדרות במצבו.

ביומיים האחרונים נרשמה הטבה משמעותית במצבו של מרן, אך היום הוא החל לסבול שוב מקשיי נשימה, והתעורר חשש שהוא לקה בדלקת ריאות.

למרות החיבור המחודש למכשיר החמצן, מצבו של הגר"נ יציב, והרופאים מקווים להחלמתו המלאה בימים הקרובים.

הציבור נקרא להעתיר בתפילה ובתחנונים לקיים בנו חכמי ישראל ברפואתו המלאה והמהירה של מרן הגאון רבי שמריהו יוסף ניסים בן בתיה.