בתגובה על הצעה שהועלתה בעיריית תל אביב לעודד פתיחת עסקים בשבתות ובמועדי ישראל, תוקף ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס: "עד שראש הממשלה מצפה מהפלסטינאים שיכירו בישראל כמדינה יהודית, עליו ועל ממשלתו להכיר בה כמדינה יהודית".

בתגובה לכוונה בעיריית תל אביב לפתיחת עסקים בשבת תוקף יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ הרב מנחם אליעזר מוזס: "התנהלות השלטון המרכזי מקרינה על התנהלות השלטון המקומי".

לדבריו: "ממשלה שהכריזה מלחמה על הדת, הכשירה את הקרקע לקבלת החלטות אומללות שכאלה, אשר מאז קום המדינה לא היה להן אח ורע".

הרב מוזס אמר כי בימים קשים אלו, עולים בו זיכרונות מתקופה בה ממשלות ישראל וראשיה, כיבדו את הדת והמסורת. "ברשותי מכתב שכתב בן גוריון לרב יצחק מאיר לוין, ובו הוא מדגיש כי המדינה היהודית תושתת על שלושה יסודות: מניעת תחבורה ציבורית בשבת, שמירת ערכי המשפחה על פי מסורת ישראל, ושמירת כשרות בצהל ובמוסדות הממשלתיים".

"מדהים כמה רב הוא המרחק בין המנהיגים של אז, שהכירו בערכי הדת והתורה, לבין המנהיגים של היום, שבהנהגתם מידרדרת המוסריות והמדינה מתרחקת ביותר מהגדרה מדינה "יהודית". בעוד ראש הממשלה דורש היום מאובמה, שהפלסטינאים יכירו בישראל כמדינה יהודית, עליו לפעול שהוא וממשלתו יכירו במדינה כמדינה "יהודית".