קריאת קודש מכ"ק אדמו"ר מסקווירא פורסמה בכל ריכוזי החסידות בארה"ב. החסידים נקראים להשתתף בעצרת התפילה בתיערך בניו יורק, לביטול הגזרות המאיימות על לומדי התורה בארץ הקודש.

לצד עשרות רבות של אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, מצטרף כ"ק האדמו"ר מסקווירא לגדולי ישראל הקוראים לצאן מרעיתם להשתתף בעצרת הרבבות שתתקיים מחר אי"ה בניו יורק.

במכתב שנכתב בשמו של הרבי, מתבקשים החסידים באר"ה להשתתף בעצרת, ולהעתיר התפילה ובתחנונים לביטול הגזרות הקשות המאיימות על קיומו של הציבור החרדי בארץ הקודש.

ההודעה מסתיימת בבקשה מבורא העולם שירחם על עמו ישראל ויבטל במהרה את הגזרות, כדי שלומדי התורה יוכלו לחיות בארץ בקודש בנחת ובבטחה, והשלטונות יפסיקו להפוך את ציבור לומדי התורה כמטרה לחץ.