דרשה נדירה שנשא כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר בפני בחורי הישיבה הגדולה בקרית יואל • מהי ציונות? | מדוע הורה להשתתף בעצרת יחד עם אגודת ישראל? | מה יקרה בעוד חצי שנה ומדוע יש כאלו הממשיכים להתעטף באיצטלא של קנאות ואינם מוכנים להשתתף בעצרת?

כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א הנוהג להתפלל מידי בוקר עם בחורי הישיבה הגדולה בקרית יואל שבארה"ב, חרג ביום שישי האחרון ממנהגו, ובמקום למסור אחר התפילה את השיעור הקבוע בתהילים פתח בפסוק מ'קהלת' והמשיך בנאום חוצב להבות המבאר את עיקרי ויסודות השיטה של מרן בעל ה'דברי יואל' מסאטמאר.

הדברים מובאים במלואם ובתרגום חופשי:

"שלמה המלך אומר בקהלת, "עת לחשות ועת לדבר". אני חושב שעכשיו זה "עת לדבר": אנחנו עומדים לפני אירוע היסטורי מאוד. יש אנשים ששואלים שאלות, ואליהם אני רוצה לדבר כעת. אין בכוונתי לדבר לאלו שיודעים את התשובות ולא רוצים לשמוע, אלא לאלו שרוצים לשמוע.

"מה זה ציונות? זה השאלה הנשאלת על ידי רבים. האם ציוני הוא יהודי המחלל שבת ואוכל טריפה? לא. זה נקרא פושע ישראל. האם ציוני הוא יהודי שכופר בביאת המשיח ובתחיית המתים? גם לא. זה נקרא כופר, ושני הסוגים האלו היו גם לפני 100 ו-200 שנה. ציוני הוא מי שיש לו תאווה לאומית למדינה עצמית, שפה עצמית ושלטון עצמי.

"זו תאווה שיש לכל גוי בעולם לאנגלי יש תאווה ללאום באנגליה, לפולני ללאום בפולין ולציוני יש תאווה למדינה יהודית עצמית עוד לפני ביאת המשיח. זו תאווה ככל התאוות, ובגלל שהקב"ה הנחיל לנו ולאבותינו את ארץ ישראל הציונים משתמשים בזה לצורך תאוותם הלאומית.

"האמת היא שליהודים לא היתה מעולם תאווה לאומית. הקב"ה הנחיל לנו את ארה"ק ומפני חטאינו הוא לקח מאתנו את הארץ ויחזיר לנו אותה בביאת הגואל. אין לזה קשר ללאומניות, זה עניין של קיום מצוות השם. כיום יש אפילו חרדים שיש להם את התאווה הזאת והם מלבישים את התאווה הלאומית בקדושת ארץ ישראל.

"איננו אומרים שיש איסור או חיסרון ברכישת בית בארץ ישראל. מותר לעשות זאת, בדיוק כמו שמותר לקנות בית בחו"ל. אבל אלו מתושבי ארץ ישראל שהתחילו להשתתף בקטנות בבחירות והפכו לעצם מעצמה ובשר מבשרה של מדינת ישראל, לאט לאט הם נקראים ציונים אפילו שהם מהדרין במצוות וחרדים לדבר ה'.

"ציונות זו תאווה אסורה ככל התאוות וזה מושך יותר ויותר, עדי כדי כך שאלו ששקועים בתאווה הזו בימינו שהממשלה גוזרת גזירות קשות נגד היהדות, וגם הם מרגישים שהם לא רצויים שם, בכל זאת הם לא יכולים לצאת בהפגנה נגד המדינה, נגד התאווה הלאומית שלהם. הם לא יכולים למחות נגד המדינה. זה נקרא ציוני.

"לדוגמא, כאשר שלחו את האסטרונאוט היהודי לחלל, היה זה גורם לגאווה לאומית גדולה כאשר האסטרונאוט נהרג בדרך חזרה, החרדים עם התאווה הלאומית הציונית בכו מאוד על הכישלון. לא על הנפש היהודי שהלך לעולמו, אלא על הכישלון הלאומי לציונות. זה נקרא ציוני. ולכן בכל השנים כאשר דודי הקדוש יצא למחות נגד המדינה הציונית, בכל השנים אני זוכר כאשר הייתי ילד, הם צעקו עלינו שאנחנו מחללים שם שמים ואנחנו מוסרים רח"ל הם לא יכלו להבין איך יוצאים בהפגנה נגד התאווה הלאומית. זה נקרא ציונות.

ממשלת הזדון והשמד

"בימים אלו גזרה ממשלת המינים גזירה נוראה של גיוס בני הישיבות, לקחת בכפיה אברכים ובחורים לצבא. זה לא רק הביטול תורה שיש בזה, הגזירה היא גזירת שמד. "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך".

"הצבא הוא מקום מושחת של טומאה וזימה וזוהמא. כל באיה לא ישובון. א"א לצאת יהודי חרדי לדבר השם, אחרי שהולכים לצבא. כבר לפני שנתיים אמרתי להם שזה בדרך, אבל הם חשבו שאני מפחיד אותם סתם. הם חשבו שיהיה אפשרות בדיבורים לפני חצי שנה רובם כבר ראו שזה לא ילך בדיבורים ולכן ארגנו אז הפגנה גדולה, וזה לא סוד שחלק גדול מהיהדות החרדית לא השתתפו וגם אז המשיכו לטעון שרק בשקט נצליח לעשות משהו.

"הם לא יכלו להתגבר על התאווה הלאומית שלהם, כהיום כולם כבר רואים שבדיבורים לא יצליחו בכלום והם טעו טעות גדול אבל בכל זאת עוד קשה להם להתגבר ומוכנים רק לצאת לעצרת תפילה. תזכרו מה אני אומר לכם בעוד חצי שנה אם משיח לא יבוא, הם יבינו שגם זה טעות ואז בכל א"י יהיה הפגנות גדולות לא עצרות. גם בחו"ל כולם יבינו אז שבשקט לא יגיעו לשום מקום.

"אבל עכשיו ב"ה זה ההתחלה יש קול קורא חתום ע"י רבנים ואדמורי"ם כולל המועצת לצאת ביום ראשון הקרוב ליום תפילה רבתי בדיוק כמו שהיה בשנת תשי"ד. אני לא זוכר את זה, אבל שמעתי כבר כמה וכמה פעמים אז בעת גזירת גיוס בנות, הבריסקער רב נתן עצה לערוך עצרת תפילה בלי דרשות וככה הצליחו לאחד את כולם.

"ביום ראשון האחרון היה מעמד כזה בירושלים עפ"י קריאת המועצות של המפלגות החרדיות בהשתתפות הבד"ץ זה עשה רעש בכל העולם. חשבתי לעצמי: "מי יגלה עפר מעניך דודי הקדוש איך כל ראשי האגודה שצעקו בשנת תשכ"ד שלצאת לרחובה של עיר זה חילול השם ומסירה, חותמים היום על יציאה לרחובה של עיר. ואני שואל מאי שנא תשכ"ד כאשר רבינו הקודש נר ישראל עמוד הימיני פטיש החזק ביקש לצאת להפגין שהתאווה הלאומית לא הרשה להם, והיום תשע"ד הם מבינים שהוא היה צודק.

"לא זכינו שתיערך הפגנה"

"אילו זכינו הם היו יוצאים בקול מחאה אדירה עם דרשות נגד הגזירה ונגד המדינה, אבל עדיין לא זכינו וחלק גדול מהיהדות החרדית לא מוכנים עדיין למחות נגד התאווה הלאומית. אבל עצם יציאה לרחובה של עיר בלי לומר מה זה, "אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם בכל הארץ יצא קום", אין לנו כוס מלאה אבל יש לנו חצי כוס מלאה, ולכן צריכים לצאת וגם צריכים לדעת לתת קרעדיט למי שמגיע לו. ארגון ההפגנות זה לא דבר ששייך בו קרעדיט בירושלים היה הפגנה והבד"ץ השתתפו, ושמעו הולך בכל העולם רק ככה ע"י איחוד כלל ישראל נצליח להתגבר על הגזירה הנוראה בדיוק כמו בגזירת גיוס בנות.

"בכל זאת קל מאוד למצוא חסרונות בכל דבר ועוד להלביש את זה בקנאות, אני זוכר פעם למדתי עם אבי זצ"ל והוא אמר לי פלפול וחידוש ואני הפרכתי לו את הפלפול וככה רבנו בדבר הלכה. הוא אמר לי אז שהיו שני יהודים, אחד היה יהודי שכל ימיו חידש בתורה ופלפל בחכמה. כאשר הוא נפטר שאלו אותו פלפלת בחכמה? הוא התחיל לומר פלפול. פרכו את הפלפול והוא אמר פלפול אחר, ומתוך מאות הפלפולים היו כמה פלפולים טובים.

"היהודי השני ידיו רב לו רק בלהפריך פלפולים, כאשר מישהו אמר לו פלפול הוא הפריך את זה. לאחר שנפטר שאלו אותו פלפלת בחכמה? הוא אמר כן. ביקשו ממנו לומר משהו אז הוא אמר תגידו אתם ואני יפריך לכם את הפלפול.

"לחיות רק מלהגיד "לא", ולהפריך את מה שאחרים אומרים, אי אפשר. מי שכואב הגזירה באמת יודע ומבין שחייבים לצאת ביום ראשון לרחובה של עיר. ומי שחי רק מלהפריך, ולעשות הפוך מהשני, שלא יגיע ביום ראשון. ואני באמת אוהב את קולותיהם, זה אהוב עלי. לא אבוש מפני המלעיגים.

"כולם זוכרים לפני חצי שנה, בהפגנה הגדולה כאשר כל השתתפותם בהפגנה עמד על מי ינאם מצידם ולא רק נואם אחד, אלא שני נואמים וזה הדבר העיקרי מבחינתם, לא עצם ההפגנה. וכמו שאבי זצ"ל אמר: כולם אומרים יהי רצון שיתקדש שם שמים על ידינו אבל חייבים לזכור שזה תפילה ובקשה ולא תנאי.

"ההפגנה היא לא כמו חתונה ושמחה. יש כאלו שטוענים לפני חצי שנה האגודה לא הגיעו גם הפעם לא נלך, את אפשר להגיד אולי בשמחות ובחתונות. אבל כאן? יש לנו חשבונות עם מישהו? אלו שהגיעו עשו טובה למישהו? ואלו שלא הגיעו עשו עול? בס"ה מי שהשתתף לפני חצי שנה זכה להיות בין מקדשי השם ומי שלא השתתף הפסיד. אבל זה לא דבר אישי.

"זו לא חוכמה להתנגד לכל דבר"

"בקול קורא שפורסם בחתימת המועצת והאדמורי"ם שהביאו לפני, היה שורה אחת מהגמרא במכות דף י', עה"פ "עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים", שע"י התורה ניצחו עם ישראל במלחמה. כאשר ראיתי את השורה הזאת, הבנתי שעם קול קורא כזה אני כבר לא יכול להסכים. זה גם חלק מהתאווה הלאומית כאילו ח"ו חו"ח יש קשר בין חייליו של דוד מלכא משיחא לבין להבדיל אלף אלפי הבדלות חיילי צה"ל.

"אני לא נכנס לעצם האיסור אבל חייליו של דוד היו צדיקים קדושים וטהורים, כמבואר בחז"ל ומובא באריכות בספה"ק על הגאולה ועל התמורה סימן י"ג. לקחת מאמר חז"ל של חיילי דוד ולהשוותו לצבא המלא בפושעים מחללי שבתות ונואפים, זה נקרא ציונות. לעשות קשר בין מלכות ישראל למדינה כאילו שזה אותו הדבר רח"ל, אז היו חיילים והיום יש חיילים אז היה יואב השר צבא והיום……. אז היה דוד מלך ישראל ואני אפילו לא יכול להמשיך רח"ל, זה נקרא ציונות.

"כאשר ראיתי את זה אמרתי שעם שורה כזו אני לא יכול להשתתף, העסקנים לא רצו בהתחלה להוציא את זה עד שכמה מנהיגים אמיתיים ויראי שמים נכנסו בעובי הקורה, גם מארה"ק וגם הראשי ישיבות כאן ואמרו שזה נכון וצודק, והוציאו את השורה הזו וברגע שהוציאו את השורה נתתי את הסכמתי ואני מצטרף עמם ויחד נצא להשתתף במקהלות רבבות עמך ישראל.

"אין ויהי אלא לשון". צער כואב הלב לראות איך אחרי 60 שנה, דודי הק' צדק. וכל זה ע"י גזירות נוראית, ובכל זאת לא מוכנים לצאת בגלוי נגד המדינה עצמה. אבל גם אצל דודי אני זוכר שהוא השתתף עם ראשי ורבני אגודת ישראל, וגם נתן להם לנאום בעצרות אפילו שהם דיברו לא מה שהוא רצה, והעיקר לכוון שיתקדש שם שמים בכל העולם. והקב"ה יציל אותנו מיד אחי מיד עשיו, מרשעי ישראל ומכוחות הס"ם, שלא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, ויפר מחשבתם הרעה עדי נזכה להעביר ממשלת זדון בביאת גואל צדק".