והעיקר לכוון שיתקדש שם שמים בכל העולם. והקב”ה יציל אותנו מיד אחי מיד עשיו…..