אז אני יוצאת עכשיו מביתר לבני ברק.
לבקש מהרבנית פועלת הישועות יפה כהן, להתפלל עבור רבנו הצדיק.
רבי אליעזר בן עטיה.
כולם מתבקשים להרעיש עולמות בתפילה לרפואתו.
זקוקים לו להדרכתו ולתורתו, עד 120.
רפואה שלמה אמן.