במרכז הביקור בן השבועיים יניח האדמו"ר אבן פינה לבניין מוסדות צאנז בוויליאמסבורג • במהלך שהות האדמו"ר בארה"ב יחול שבת יארצייט של אביו והמוני החסידים ישבתו במחציתו.

צַהֲלִי וְרוֹנִי: ברגשות שמחה קיבלו חסידי צאנז בארה"ב את בשורת בואו של כ”ק מרן האדמו”ר מצאנז שליט”א למסע חיזוק מיוחד באמריקה בחודש סיון הבעל"ט.

בימים אלו מתגבשות התכניות למסע הקודש ועליהן שוקדים צוות מיוחד המונה את בכירי עסקניה של חצר הקודש צאנז. על פי התכנית המסתמנת, יצא האדמו"ר מלווה בפלמיה מצומצמת ביום כ' סיון לארצות הברית שם ישהה במשך שבועיים.

במרכז ביקורו, ייצוק האדמו"ר אבן פינה לבניין מוסדות צאנז בוויליאמסבורג, אשר יבנה ברוב פאר ויכלול בתוכו היכלות תורה ותפילה, כוללי אברכים, ובית הספר לבנות "בנות צאנז", אשר כיום שוכנים במבנים שכורים.

קרא עוד:

[postim]

גורם בחסידות מספר לכתב JDN כי "בתקופה האחרונה רכשו בני קהילת צאנז בוויליאמסבורג שטח ענק בליבה של העיר, אשר עליה יוקם בניין המוסדות אשר יתנוסס לשם ולתהילה כשאר מוסדות צאנז בארה"ב – בבורו פארק, במאנסי וביוניאן סיטי".

במהלך הביקור תחול "שבת היארצייט" של כ"ק מרן השפע חיים זי"ע והמוני החסידים יזכו לשבות בשבת מיוחדת זו בצילו של ממשיך דרכו – כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א.

מאות חסידי צאנז אשר יגיעו מכל רחבי ארה"ב יעשו את השבת המיוחדת במתחם מיוחד בו יוקם אוהל ענק. מיד עם צאת השבת ישוב האדמו"ר לישראל ולהשתטח ביום היארצייט על ציונו של אביו.

יצוין, כי מסעו הקודם של האדמו"ר לארה"ב נערך לפני כשנתיים.

בביקורו הקודם. האדמו"ר מתקבל בהתרגשות ע"י החסידים.