לפני כחצי שנה התמוטט בפתאומיות, והבוקר הלך לעולמו לאחר מחלה קצרה, כשהוא בן 53 שנים בלבד | הרביץ תורה לרבים באזור מקור ברוך שנים רבות | מסע ההלוויה ייצא בצהריים מבית מדרשו ברחוב תחכמוני בירושלים לעבר הר הזיתים

בעולם החסידות התקבלה באבל ובתדהמה הבשורה המרה על פטירתו של כ"ק האדמו"ר הרה"צ רבי צבי הירש כהנא מזידיטשוב-ספינקא זצ"ל שהלך הבוקר לעולמו.

כ"ק האדמו"ר זצ"ל נולד לפני 53 שנה בירושלים, לאביו כ"ק האדמו"ר רבי אלתר כהנא זצ"ל מזידיטשוב-ספינקא. בבית אביו שהיה בית ועד לחכמים קנה תורה וחכמה, והתחנך בבתי החינוך של חצר הקודש דושינסקיא. בבחרותו החל ללמוד בישיבת דושינסקיא, אצל מורו ורבו גאב"ד העדה החרדית בירושלים כ"ק האדמו"ר רבי ישראל משה דושינסקיא זצ"ל, אשר קירבו וחיבבו עד בלי די.

הקים את ביתו, בית נאמן בישראל, עם בתם של קדושים, תבלחט"א בתו של האדמו"ר מטשאקאווא שליט"א, הרבנית לאה בת אסתר הזקוקה לרחמי שמים ולרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. אשר יחד עמה גידל את בניו ובנותיו וחינכם לתורה, לחסידות ולמעשים טובים.

היה ידוע בהסברת פניו לכל אדם באשר הוא ובהליכותיו האציליות. ידידיו ומכריו מעידים עליו שלא הרים את קולו על אף אדם בישראל, קיבל כל אחד ואחד בסבר פנים ויפות. בכל עת ישב בהיכל בית מדרשו ולמד תורה מתוך פנים שוחקות, וגם בימים קשים התהלך כשצהלתו לא סרה מפניו.

בשבת הקרובה ימלאו 6 שנים להסתלקות אביו כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב-ספינקא זצ"ל, אשר את מקומו מילא בחן ובענווה. כבר במסע הלוויית אביו הוכתר למלא למלא את מקומו, והמונים נהרו לתפילות לשמוע אותו מתפלל בנוסח המקורי של זידיטשוב עם כל התנועות ובהדר מיוחד.

לפני כחצי שנה התמוטט פתאום ואיבד את ההכרה, טובי הרופאים הוזעקו למיטתו ועשו ככל אשר בידם, אך כבר נגזרה גזירה והם לא הצליחו להשיבו להכרה. מנייני תהלים רבים נערכו לרפואתו ובכל לילה התפללו עליו בכולל 'שומע תפילה' בכותל המערבי, שמו הוזכר לישועה ולרפואה בכל המקומות הקדושים, עד שהבוקר החזיר את נשמתו הטהורה ליוצרה.

השאיר אחריו מאות מעריצים וידידים נאמנים שבורים ורצוצים, את אשתו הרבנית הזקוקה לרחמי שמים, שני בנים ושלוש בנות, ההולכים בדרך הישר כראוי לצאצאי אביהם הדגול.

מסע ההלוויה ייצא היום מהיכל בית מדרשו ברחוב תחכמוני בירושלים, לעבר הר הזיתים שם ייטמן בחלקת ספינקא.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. אמן.