העיתונאי בנימין רבינוביץ', בשיחה עם הגאון רבי שמואל אריה לוין שליט"א, רב הקהילה החרדית "חפץ חיים" בארגנטינה • בהתייחסו לעניין ההסתה כנגד הציבור החרדי בארץ, אמר הרב: "רק בזכות שנעשה את רצונו של הקב"ה בלי שאלות, אז יהיה לעם ישראל נצח לעולם ועד"

ש: הגעתם עכשיו לכנס השנתי של הבוגרים ותלמידי ישיבת "עץ חיים" בארגנטינה, ומי שהשתתף בכנס יכול היה לראות מאות תלמידים שלכם, כולם אברכים ובני תורה אמיתיים. אתם שומעים את כל מסע ההסתה והשטנה נגד הציבור החרדי כאן. האם זה הגיע גם אליכם, לבואנוס איירס?

הגרש"א לוין: מה שעושים החילונים כאן, עושים בדיוק גם החילונים שם. הם לוקחים את כל מה שמופיע בתקשורת הישראלית ומפרסמים את זה בארגנטינה. זה קורה בגלל שכבשנו ברוך ד' את הנהגת הקהילה היהודית בארגנטינה, ולכן הם רוצים להרוס אותנו. כמו בארץ".

"ברור שההסתה הזו משפיעה על הציבור החילוני, על אנשים שהיתה להם קצת אהדה לציבור הדתי, ועכשיו מראים להם, כביכול, מה עושים החרדים בארץ. כאילו החרדים הם אנשים לא נורמליים, זורקים אבנים, "מדירים נשים". כל דבר שקורה כאן, הם מפרסמים אצלנו בכל העיתונים, בעיתונות היהודית וגם בתקשורת של הגויים".

ש: האם אתם שותקים או מגיבים על כל ההסתה הזו?

הגרש"א לוין: "בוודאי, אנחנו עונים. אני כל הזמן אומר להם: תודו, אתם הרסתם דורות בארגנטינה. מאות אלפי יהודים. תודו שטעיתם, ובמקום זה אתם ממשיכים להסית. זו הסיבה שניצחנו כבר פעמיים בבחירות לקהילה היהודית, ויש הרבה יהודים שאינם שומרי תו"מ שמצביעים עבורנו, אנשים מסורתיים שמבינים שאמנם הם לא דתיים, אבל אם הם רוצים להבטיח את העתיד שלהם ושל עם ישראל. הרי שבלי יהדות לא יהיה עתיד לעם היהודי, ורק הדרך שלנו היא זו שהוכיחה את עצמה. דווקא במדינת ישראל לא למדו את זה!"

ש: כיצד לדעתכם עלינו להתמודד עם כל מסע ההסתה הזה נגד הציבור החרדי?

הגרש"א לוין: "הקב"ה אומר 'זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה'. זה זכות קיומנו עד היום הזה. אם יש כאן היום עם ישראל, מדינה וצבא – זה רק בזכות עם ישראל שהלך אחרי הקב"ה במדבר בארץ לא זרועה. מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה בלבד. הקב"ה לא יעזוב אותנו אף פעם. רק בזכות שנעשה את רצונו של הקב"ה ללא דאגות ובלי שאלות, אז יהיה לעם ישראל נצח לעולם ועד".

ש: נחזור לארגנטינה, איך באמת הצלחתם לכבוש את לב הרחוקים, מה סוד ההצלחה?

הגרש"א לוין: "הסוד הוא תורת אמת. יש כוח מיוחד לתורה על טהרת הקודש, ללא אוניברסיטאות וכיו"ב. זה כוח בלתי רגיל שחודר ללבבות. ברוך ד', יש המונים שמתקרבים, וגם הם רוצים ללמוד תורה על טהרת הקודש".

ש: אותם צעירים שמתקרבים, האם עדיף שישארו ללמוד בארגנטינה או אתם שולחים אותם ללמוד בארץ?

הגרש"א לוין: "איפה שהם יצליחו יותר, שם עליהם ללמוד. יש כאלו שמצליחים יותר בארץ וצריך לשלוח אותם לארץ. אלו שמצליחים יותר בארגנטינה עדיף שישארו שם. אין לזה כלל, צריך להסתכל על כל אחד ואחד בפני עצמו, היכן הוא יצליח יותר".

ש: אם בארגנטינה עסקינן, הרי שזו אחת המדינות היחידות בעולם שיש בה חרם נגד הגיור. האם חרם כזה נחרץ לא יכול לגרום להתבוללות ח"ו ולנישואי תערובת?

הגרש"א לוין: "אין ספק שזה דווקא מונע התבוללות. כאשר יהודי יודע שאם יקשור את חייו עם בת לעם נוכרי, לא יהיה לו מקום בבית הכנסת, הוא לא יקבל עליה לתורה, לא יקברו אותו בבית הקברות היהודי; אם הוא יודע שהוא נמצא בחרם, הוא נזהר ומתרחק מזה".

"אם ח"ו נקל בזה, אז כל אחד יחשוב לעצמו שזה לא כ"כ נורא, כי הוא יתחתן עם גויה ואחר כך יגייר אותה, ואין שום בעיה. כשיודעים שאין כל אפשרות לגייר, בסופו של דבר זה מונע התבוללות. דרך אגב, אצלנו בארגנטינה, גם כשמגיע מישהו שהתגייר בארץ, בגלל הגיורים בארץ אנחנו לא מקבלים אותו אלא אך ורק לאחר שבודקים באופן יסודי אם הוא באמת שומר תורה ומצוות והגיור שלו היה כדת וכדין".

ש: הרי החרם נעשה לפני הרבה מאוד שנים, איך הוא מחזיק מעמד עד עצם היום הזה?

הגרש"א לוין: "לפני כמה שנים טענו, שמאחר וכבר עברו מאה שנים מאז שעשו את החרם, הרי שהוא התבטל. בביקור שערך ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א בארגנטינה הוא חתם על המשך החרם. הרב הראשי של ארגנטינה הרב שלמה בן חמו שליט"א הודה לו על כך בפומבי, באירוע הענק שנערך באיצטדיון "ריבר". למעשה, על הארכת תוקף החרם חתמו רבינו מרן הגרי"ש אלישיב שהקב"ה ישלח לו רפואה שלמה ויקיים בנו חכמי ישראל, ועוד ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א".

הרב לוין עם העיתונאי בנימין רבינוביץ