ספר בית החיים באונגוואר נמצא אצל רב העיר אונגוואר והקרפטים שליח חב"ד הרב מענדל וילהלם