בליל שבת הובהלו רופאיו של האדמו"ר לחדרו לאחר שחש שלא בטוב אך הרגיעו כי מדובר בחולשה זמנית בלבד • במהלך השבת התחזק האדמו"ר ואף ערך את סעודה שלישית וסעודת מלוה מלכה כדרכו בקודש

ליל שבת קודש בבית המדרש לעלוב ברמת לעלוב בבני ברק. בעוד החזן מסתלסל באמירת 'צדיק כתמר יפרח' המולה קטנה מתפתחת סביב כ"ק האדמו"ר מלעלוב שליט"א החש שלא בטוב. עד מהרה יוצא האדמו"ר לחדרו, שם הוא מתיישב על כסא מזדמן מחזיק את ראשו בידיו.

הרופאים שהוזעקו למקום מיהרו להרגיע שאין מדובר ח"ו באירוע חריג אלא בווירוס רגיל שתקף את הרבי, אך בשל השבת, התפשטה הידיעה ברחבי העיר כאשר רבים שומעים גירסאות חסרות פרופורציה ואחריות בדבר מצבו הבריאותי של האדמו"ר.

גורם בחסידות איתו שוחחנו ביקש להרגיע ולומר כי האדמו"ר שליט"א התחזק במהלך השבת ואף ערך את הסעודה שלישית ומלוה מלכה כדרכו בלא שום שינוי.