בערב שבת נסתלק לבית עולמו, האדמו"ר מבלאז'וב זצוק"ל, מחשובי האדמו"רים בארה"ב • ארונו יובא ארצה, והלוויתו תצא לעבר הר הזיתים, שם ייטמן

בפניה מעלי שבתא כאשר בני ישראל בארץ הקודש מתכוננים לכניסת השבת, הגיע לה השמועה המרה מארצות הברית, על הסתלקותו של האי צדיק כ"ק האדמו"ר מבלאז'וב זצוק"ל, אשר עלה ונתעלה בסערה השמימה.

האדמו"ר זצוק"ל שכיהן כאחד מחשובי האדמו"רים בארה"ב, ונשיא כולל חיבת ירושלים – כולל גליציה, הינו בנו חורגו של האדמו"ר רבי ישראל מבלאז'וב זצוק"ל, כאשר אימו נישאה בשנית למרן האדמו"ר.

לאחר תקופת מחלה ארוכה, והתדרדרות מצבו בשבועות האחרונים, התבקש האדמו"ר לישיבה של מעלה, היום ערב שבת פרשת בלק.

ארונו יובא ארצה, והלוויתו תצא לעבר הר הזיתים, שם קבור אביו זצוק"ל ומשפחתו.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.