הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג נולד בכ"ז אלול תר"ע בפולין. שימש למעלה מיובל שנים כראש ישיבת 'תורה אור', חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה ורבה של קריית מטרסדורף בירושלים. קורות חייו של אחד מגדולי ישראל

הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג נולד בכ"ז אלול תר"ע בפולין לאביו הרב יעקב יצחק שיינברג. שימש למעלה מיובל שנים כראש ישיבת 'תורה אור', חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה ורבה של קריית מטרסדורף בירושלים.

בילדותו למד תורה ונתחנך על ברכי אביו ובשנת תרע"ט, עם עלייתו לארצות הברית, למד ונתחנך בישיבת חמיו לעתיד – הרב יעקב יוסף הרמן – כשהוא בן תשע שנים בלבד.

בשנת תרפ"ד, כשהיה בן 14 בלבד, עבר הרב שיינברג ללמוד אצל הגאון הרב משה סולובייצ'יק בישיבת בית מדרש לרבנים, ובהמשך בישיבת רבנו יצחק אלחנן, אצל הגאון הרב שמעון שקופ, ששהה באותה תקופה בניו יורק שבארצות הברית.

עם הגיעו לגיל שמונה עשרה הוסמך לרבנות על ידי הגאון רבי ברוך בער לייבוביץ.

בחודש אדר ה'תרע"ג נשא לאישה את הרבנית באשע, בתו של הרב יעקב יוסף הרמן, מי שהכניסו לישיבה עם עלייתו לארצות הברית.

בג' בחשוון ה'תש"ע נפטרה הרבנית באשע ממחלה קשה לאחר שמונים שנות נישואין.

ישיבת תורה אור

בשנת תש"כ ייסד את ישיבת 'תורה אור' בארצות הברית. כשנה לאחר מכן, בשנת תשכ"א, עלה הרב שיינברג עם ישיבתו ארצה, והשתכנו בבנין דיסקין בשכונת גבעת שאול בירושלים.

כיום הישיבה ממוקמת ברחוב סורוצקין 3, ומשמשת כמגדל אור לתורה ולתפילה עבור תושבי קריית מאטרסדורף בבירה.

בנוסף לישיבה הגדולה לבחורים תושבי ארץ ישראל, הבניין מאכלס גם ישיבה קטנה 'שערי תורה', שני ישיבות נוספות לבחורים ממוצא אמריקני וכוללים רבים.

כארבע מאות וחמישים אברכים במסגרת כוללים המשולבים בסדרי הישיבה. הרב שיינברג היה נוהג לעטור את תפיליו במשך כל היום, והתפרסם גם בשל מנהגו בלבישת ציציות רבות.

ממנהגיו ומחיבוריו

בשנת תשי"א הוציא לאור את ספרו הראשון 'טבעת החושן' על שולחן ערוך – חושן משפט, בספרו משמרת חיים מציג הרב שיינברג שאלות לעיון, במטרה להרגיל את תלמידיו בחשיבה למדנית-ישיבתית, הספר יצא בשלושה חלקים החל משנת תשל"ה ונדפס בכמה מהדורות.

הרב שיינברג התעסק רבות במשנתו של בעל קצות החושן ואף חיבר את ספרו טבעת החושן ארבעה כרכים על הקצות החושן. בין ספריו אפשר למצוא גם חמישה כרכים אגרא דשמעתתא  – על ספר שב שמעתתא, ארבעה כרכים מילואי אבן  – על ספר אבני מילואים, ושיעורי רבי חיים פנחס – חידושים על שבעה מסכתות בש"ס.

בין תלמידיו וחסידיו בולטים היום בעולם התורה עשרות רבנים ודיינים, ראשי קהילות ומשפיעים שמעבירים את תורתו ומשנתו.

השאיר אחריו את בנו הגאון רבי שמחה, וארבע בנות. בין חתניו: הגאון הרב יהודה אלטוסקי, מחבר סדרת הספרים "חידושי בתרא".

פרטים אודות מועד הלוויה נפרסם בהמשך.