ידוע ומפורסם היה בישיבתו של זקן ראשי הישבות הגרח"פ שיינברג זצ"ל כי השיר האהוב עליו ביותר היה 'כה אמר'. בכל אירוע בישיבה היו משמיעים את השיר וראש הישיבה היה בוכה בדמעות שליש

ידוע ומפורסם היה בישיבתו של זקן ראשי הישבות הגרח"פ שיינברג זצ"ל כי השיר האהוב עליו ביותר היה 'כה אמר'. בכל אירוע בישיבה היו משמיעים את השיר וראש הישיבה היה בוכה בדמעות שליש.

קרא עוד:

[postim]

כל תלמידיו ומכריו נזכרים בראש הישיבה כאשר היו שומעים את השיר. הגרח"פ שיינברג זצ"ל היה שר את השיר בדביקות עצומה תוך כדי בכיה גדולה.

תלמידי ובוגרי הישיבה סיפרו לכתבנו כי ראש הישיבה זצ"ל אהב את השיר בלחן של ר' חיים בנט בביצוע מרדכי בן דוד.

האזינו לשיר 'כה אמר' בביצוע בריו חקשור