קריאת קודש: לנצל את רגעי השיא ליל הושענא רבא לעורר רחמים על עם ישראל

מניין "חברת התהלים העולמית" שע"י כולל חב"ד מזמין את הציבור לבוא ולנצל את הזמן שנחקק בקודש ע"י הרבי מחב"ד כעת רצון וזמן שיא לעורר רחמים על עם ישראל - ליל הושענא רבה, באמירת ספר התהלים בציון קבר דוד המלך

מניין "חברת התהלים העולמית" שע"י כולל חב"ד מזמין את הציבור לבוא ולנצל את הזמן שנחקק בקודש ע"י הרבי כעת רצון וזמן שיא לעורר רחמים על עם ישראל – ליל הושענא רבה, באמירת ספר התהלים בציון קבר דוד המלך.

מנהל פעילות קודש זו, איש כולל חב"ד הרב משה שמואל דייטש מזכיר את איגרת הקודש המיוחדת ששלח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו (בג' דסליחות שנת תש"ב) להנהלת 'כולל חב"ד' בזה הלשון: "על פי הצעת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, הנה הודענו פה [=בארה"ב] אשר חברת התהלים העולמית בירושלים, בליל הושענא רבה, תעורר רחמים לקבל פתקאות טבין, ולמחר ביום הושענא רבה תעשה 'מי שברך' בעד כל חברות התהלים שבעולם וחברים יחידים. ובוודאי ישתדל כהדר"ג שהכל יעשה כרצון מו"ח כ"ק אדמו"ר שליט"א. ומוסגר פה רשימת… להתברך בפרטיות".

תהילים הושענא רבא (1)איגרת הקודש של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע

לאורך כל השנים מקפיד כולל חב"ד לשמור על תקנת הקודש ולהחזיק מניין ת"ח המסיימים בכל יום ויום את כל ספר התהלים על קברו של דוד המלך – ובליל הושענא רבה מתקיים מניין מיוחד שמתכנס לתפילה משותפת ולקבל "פתקאות טבין" לעורר רחמים על הכלל והפרט. לאורך השנים הרבי נהג לשלוח שמות לברכה לחברת התהלים העולמית בהזדמנויות שונות ובפרט בהושענא רבה.

לאור המצב בארץ הקודש ובעולם כולו, השנה באופן מיוחד נקראים כל אחד ואחד מאחב"י לבוא ולהצטרף לאמירת התהלים של המניין. ההתכנסות תתקיים אי"ה במוצאי שבת קודש, ליל הושענא רבה – תחילה בהתוועדות חסידית בשעה 21:30 ואמירת תהלים החל משעה 22:00.

תהילים הושענא רבא (3)

מי שאין באפשרותו להגיע יוכל למסור שמות לברכה (פתקאות טבין) באמצעות גבאי חברת התהלים הרב אפרים פרוס בטלפון הנייד: 054-5837086. ניתן להעביר באמצעותו תרומות כהשתתפות בהוצאות הכרוכות בפעילות קודש זו במהלך השנה כולה, וסגולה נפלאה לכל מילי דמיטב.

ישראל אין כוחם אלא בפיהם, בתפילה: בואו לקדש את רגעי הסגולה לאמירת תהלים בהר ציון ובכל מקום! מי שיכול לייסד מניין נוסף בשעה זו ובמקומות נוספים ראוי שיעשה כן, כפי שהרבי כתב באיגרת קודש נוספת העוסקת בחברת התהלים העולמית וסניפיה: "וזכות אמירת תהלים תעמוד לו ולכל חבריו בחברת תהלים שבביהכ"נ… להינצל מחבלי משיח ולזכות לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש".

תהילים הושענא רבא (4)

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן