תכונה רבה בקרב ציבור בני התורה ותושבי העיר אשדוד לקראת בואו של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א רבה של ירושלים לשבות בעיר לרגל ציון שנתיים להסתלקותו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל ופתיחת עונת הבקשות. ביום שישי ערש"ק לקראת שבת יגיעו רבנים ועסקני העיר לקבל את פניו באכסניה שהוכנה עבורו כאשר שלטים ופרחים מעטרים את הכניסה בו ישהה הראשון לציון בשבת הקרובה. הראשון לציון ישהה בביתו של הרב אילן גוזל רב המרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" ומחבר סדרת הספרים "לאילן ריח" עה"ת ומנהגים. להלן התוכנית- תפילת מנחה וקבלת שבת: בבית הכנסת הגדול 'נתיב מאיר – אזרוואל' רחוב זלמן ארן רובע ד'. עונג שבת מרכזי ושירת הבקשות בבית הכנסת "ילדי שגיא ויעקב" בשעה 21:00 עם הפייטנים הדגולים ר' מני כהן ור' שמעון אילוז. תפילת שחרית בשעה 08:00: בית הכנסת "ילדי שגיא ויעקב" רחוב אילת 4 רובע א' ולאחר התפילה שיעור בהלכה. בשעה 15:00 שיעור מרכזי לאברכים בבית הכנסת "מורשה" קרית הרב אברמסקי. שיעור מרכזי בשעה 17:00- בית הכנסת "ילדי שגיא ויעקב" ולאחר מכן תפילת מנחה וסעודת שלישית שבמהלכה יעלו את זכרו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.  יהא בואו לברכה להרמת קרן התורה בעירנו....

תכונה רבה בקרב ציבור בני התורה ותושבי העיר אשדוד לקראת בואו של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א רבה של ירושלים לשבות בעיר לרגל ציון שנתיים להסתלקותו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל ופתיחת עונת הבקשות.

ביום שישי ערש"ק לקראת שבת יגיעו רבנים ועסקני העיר לקבל את פניו באכסניה שהוכנה עבורו כאשר שלטים ופרחים מעטרים את הכניסה בו ישהה הראשון לציון בשבת הקרובה. הראשון לציון ישהה בביתו של הרב אילן גוזל רב המרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" ומחבר סדרת הספרים "לאילן ריח" עה"ת ומנהגים.

להלן התוכנית- תפילת מנחה וקבלת שבת: בבית הכנסת הגדול 'נתיב מאיר – אזרוואל' רחוב זלמן ארן רובע ד'.
עונג שבת מרכזי ושירת הבקשות בבית הכנסת "ילדי שגיא ויעקב" בשעה 21:00 עם הפייטנים הדגולים ר' מני כהן ור' שמעון אילוז.

תפילת שחרית בשעה 08:00: בית הכנסת "ילדי שגיא ויעקב" רחוב אילת 4 רובע א' ולאחר התפילה שיעור בהלכה.
בשעה 15:00 שיעור מרכזי לאברכים בבית הכנסת "מורשה" קרית הרב אברמסקי.

שיעור מרכזי בשעה 17:00- בית הכנסת "ילדי שגיא ויעקב" ולאחר מכן תפילת מנחה וסעודת שלישית שבמהלכה יעלו את זכרו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.  יהא בואו לברכה להרמת קרן התורה בעירנו.