אייכלר לליצמן: "הציבור יודע שאתה השר לענייני פניות הציבור"

שר הבריאות הגיש ליו"ר הוועדה לפניות הציבור את דו"ח קבילות הציבור בחוק בריאות ממלכתי • מאוחדת מובילה בעלייה משמעותית במספר התלונות המוצדקות ושאינן • גם בשאר הקופות נרשמה עלייה בשיעור התלונות

שר הבריאות הרב ליצמן הגיש את הדו"ח השנתי של נציבת ביטוח בריאות ממלכתי ליו"ר הועדה לפניות הציבור. בדיון השתתפו נציגי קופות החולים ומערכות הבריאות: "אני שמח להגיש דו"ח מפורט על קבילות הציבור בעניני קופות החולים ובתי החולים ליו"ר הוועדה ח"כ הרב ישראל אייכלר.

"אני מציע לקבוע נוהל שדוחו"ת פניות הציבור של כל משרדי הממשלה, יוגשו אחת לשנה בוועדה לפניות הציבור. בטוחני כי זה יחייב את המשרדים לזרז את הטיפול בפניות הציבור". אמר השר הרב ליצמן.

"מעת כניסתי לתפקיד לפני כ- 5 חודשים טופלו בלשכתי מעל 13 אלף פניות ציבור. זה שיא של כל הזמנים. זה מצביע כמה הנושא חשוב ואקוטי לשירות הציבור. השר הודיע כי מהדוח הבא יופיע פרק מיוחד בנושא הרפורמה בבריאות הנפש, בשל חשיבות הנושא וריבוי הפניות בנושא בשל הרפורמה שיצאה לדרך.

שר הבריאות הודיע כי אינו מתערב ב"סל הבריאות" אבל תרופות מצילות חיים שלא ייכנסו לסל, הוא יכלול במסגרת הביטוחים המשלימים בקופות החולים. לבקשת היו"ר הבטיח השר לפתור גם את בעיית הביטוח הסיעודי בעת מעבר החולה מקופה לקופה. הדבר ייעשה במסגרת הרפורמה בביטוח הסעודי.

ישראל אייכלר ויעקב ליצמן (3)

זינוק בשיעור התלונות המוצדקות ב'מאוחדת'

דוח נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי מגלה כי נמשכת עליית מספר הקבילות משנה לשנה. בתקופת הדוח התקבלו למעלה מעשרים אלף פניות לנציבות הקבילות.

מתוך סך הקבילות נגד קופות החולים בהן הסתיים הטיפול בנציבות בתקופת הדוח, 27.2% מהקבילות בשנת 2013 נמצאו מוצדקות ו – 25.3% בשנת 2014 . בנוסף, ב – 12.1% מהקבילות בשנת 2013 וב- 13.1% מהקבילות בשנת 2014, הבעיה באה על פתרונה לאחר התערבות הנציבות. ב-8.5% מהקבילות בשנת 2013 וב – 10.5% בשנת 2014 ניתן מידע והכוונה לסיוע.

בקבילות נגד שירותי בריאות כללית ניכרה בשנים האחרונות ירידה כמעט רציפה בשיעור הקבילות לנפשות מתוקננות. בתקופת הדוח הנוכחי, בחישוב לפי נפשות מתוקננות, נותרה "כללית" הקופה בעלת שיעור הקבילות הנמוך ביותר (5.6 ו- 6.3 ל- 10,000 נפשות מתוקננות בשנים 2013 ו- 2014 בהתאמה).

מכבי שירותי בריאות הייתה במשך שנים ארוכות הקופה בעלת שיעור הקבילות הנמוך ביותר וגם בעלת שיעור הקבילות המוצדקות הנמוך ביותר. החל משנת 2009 חל גידול בשיעור הקבילות שהוגשו נגד הקופה. בשנת 2013 נצפתה יציבות במספר הקבילות המתוקננות נגד הקופה ובשנת 2014 חלה עלייה מסוימת, אך מכל מקום, בשתי השנים הקופה היא השנייה לאחר "כללית" במדידת שיעור הקבילות הנמוך על בסיס נפשות מתוקננות (6.8 ו- 8.0 ל- 10,000 נפשות מתוקננות בשנים 2013 ו- 2014 בהתאמה).

בקבילות נגד קופת חולים מאוחדת חלה עלייה בתקופת הדוח, העלייה בולטת במיוחד בשנת 2014. בשנה זו קופת חולים מאוחדת היא הקופה בעלת שיעור הקבילות המתוקננות הגבוה ביותר (10.0 ל-10,000 נפשות מתוקננות)

העלייה בקבילות נגד קופת חולים מאוחדת בשנת 2014, בולטת מאוד גם בבחינת שיעור הקבילות שנקבעו כמוצדקות, ל-10,000 נפשות מתוקננות ( 1.92 בשנת 2013 בהשוואה ל-2.65 בשנת 2014).

בקופת חולים לאומית בשנת 2013 נשמרה יציבות במספר הקבילות לנפשות המתוקננות ואולם היא נותרה הקופה בעלת שיעור הקבילות המתוקננות הגבוה ביותר (8.4 ל-10,000 נפשות מתוקננות). בשנת 2014 חלה עלייה בשיעור הקבילות גם לגבי קופת חולים לאומית (9.3 ל-10,000 נפשות מתוקננות). עם זאת, בשנה זו, כמצויין לעיל, קופת חולים מאוחדת היא בעלת שיעור הקבילות הגבוה ביותר לנפשות משוקללות.

מגמה אחידה נצפתה בכל אחת מקופות החולים, כאשר מספר הקבילות ל-10,000 נפשות מתוקננות, גדל בשנת 2014 בהשוואה לשנת 2013. סה"כ מס' הקבילות המתוקננות נגד כלל קופות החולים, שעמד על 6.3 ל-10,000 נפשות מתוקננות בשנת 2013 , הגיע ל-7.4 ל-10,000 נפשות מתוקננות, בשנת 2014.

שיעורי הקבילות שנקבעו כמוצדקות על בסיס נפשות מתוקננות, מוצגים בגרף שלמטה. כמוצג בגרף בשנים 2013 ו- 2014 שיעור הקבילות המוצדקות הנמוך ביותר היה ב"כללית" (1.55 ו- 1.60 בהתאמה ) . שיעור הקבילות המוצדקות הגבוה ביותר בשנת 2013 היה ב"לאומית" (2.1) ובשנת 2014 ב"מאוחדת" (2.65).

78467

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *