ראיון כשר: העיתונאי בנימין רבינוביץ בשיחה מיוחדת עם נשיא ועידת רבני אירופה הגאון רבי יוסף חיים סיטרוק שליט"א, בנושא השחיטה הכשרה בצרפת. האם השחיטה תיאסר? ומה יהיו ההשלכות?

בימים האחרונים עלה לדיון בצרפת נושא השחיטה היהודית הכשרה. במשך שנים רבות כיהנתם כרבה הראשי של צרפת, האם גם בעבר עמד נושא השחיטה במוקד רצון של השלטון לאסור את השחיטה או להטיל סימון על בשר שנשחט?

גם בעבר היו כמה ניסיונות כאלו, והן נבעו מאותה סיבה – של אותם גופים שרצו, כביכול, להגן על בעלי החיים בטענה שהשחיטה הינה אכזרית. כרב ראשי אני זוכר כמה ניסיונות כאלו, אך הנשיאים שהיו באותה תקופה – אם זה הנשיא מיטראן שהכרתי אותו מקרוב וגם הנשיא שיראק שעד היום נשאר ידיד קרוב – דחו את ההצעות האלו באופן מוחלט.

בזמנו אמרתי לשיראק ואני עוד זוכר את המילים שאמרתי לו: כל פעולה כנגד השחיטה היהודית משמעותה שאתם מעוניינים שהיהודים לא יוכלו לקיים את מצוות הדת שלהם. הוא הבין וקיבל את הדברים, ודחה באופן נחרץ את ההצעה.

אין ספק שהניסיונות האלו גברו מאז שאירופה הפכה לגוף פוליטי אחד ויש כבר כמה מדינות שבהן מפלגות הירוקים חזקות מאוד ובהן נאסרה השחיטה,וזה הביא אותם גורמים פוליטיים כאן שגם צרפת תצטרף לאיסור הזה, אבל ב"ה עד היום לא עלה הדבר בידם.

מה קרה עכשיו שהדבר שוב התעורר בצרפת?

זה אותו ניסיון של הימין הקיצוני שהיה במשך השנים. הדבר נולד כאשר בתו של מארי לה-פן שמתמודדת לנשיאות צרפת, אמרה לעיתונאים, שתושבי צרפת אוכלים ללא ידיעתם 'בשר חלאל', ובזה התייחסה לשחיטה הערבית ולא דיברה על השחיטה היהודית.

אמנם, היא לא אמרה את הדברים בגסות, אלא בצורה עדינה וחכמה, שהיא לא מתכוונת שצריך לאסור את הבשר הזה, אבל לדעתה, כל מי שקונה בשר זכותו לדעת באיזה אופן הבהמה נהרגה. זו הייתה אמירה חכמה מצידה, ולכן גם קשה להתמודד עם זה.

כל הנושא קיבל תהודה גדולה בגלל שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופת בחירות. ראש הממשלה מר פיון הודיע, שהוא אכן מתכוון לפעול שיהיה סימון על הבשר, האם מקורו בשחיטה כשרה של יהודים או של ערבים.

כיצד בעצם נוצר מצב שקיימת השוואה בין השחיטה היהודית לזו המוסלמית?

זכיתי, שבמשך עשרים ואחד השנים שכיהנתי כרב הראשי של צרפת, הציבור כאן לא התייחס ליהודים ולערבים כדת אחת, מה שלצערי קורה עכשיו, וזו תופעה מאוד לא רצויה ולא טובה.

איזו בעיה עלולה להיגרם לשחיטה היהודית כתוצאה מכך שיסמנו את הבשר?

אין ספק, שקיימת עכשיו סכנה לשחיטה היהודית הכשרה. כידוע, בכל שחיטה רק כשליש מהבהמות כשרות, וכמובן את הבשר הזה הקהילה היהודית בצרפת אוכלת. הבעיה היא מה עושים עם יתר הבהמות. יש גם תקנה בצרפת עוד מתקופת הראשונים, בעלי התוספות, שלא אוכלים כאן את החלק האחורי של הבהמה. גם הבשר הזה, כמו הבהמות שנטרפו, נמכר לגויים.

הייתה לנו סייעתא דשמיא שהגויים קנו את הבשר הזה, כי הם אומרים שזה בשר מאוד טוב. זה גם גרם לכך, שמחיר הבשר הכשר לא היה יקר, כי הסוחרים יכלו למכור את הכל לגויים. ברגע שהבשר שבא מהשחיטה היהודית יהיה מסומן, יהיו אנשים שלא ירצו לקנות את זה, אם בגלל הטענות המופרכות שהשחיטה גורמת לצער בעלי חיים, ויש נקודה נוספת, יהיו גויים שבוודאי יאמרו, אנחנו לא מוכנים לאכול את מה שהיהודים זורקים.

זו היתה תמיד בעיה מסוימת, אבל אם יהיה סימון הבעיה תהיה כפולה ומכופלת. זה יגרום לכך שמחיר הבשר הכשר יתייקר באופן משמעותי. כך שלא מדובר בסכנה לשחיטה הכשרה עצמה, אלא בעיקר למחיר של הבשר הזה.

האם קיים חשש שיהיו יהודים שלא יאכלו כשר בגלל שהמחיר יעלה?

ברור שיהודי שומר תורה ומצוות, יהיה מה שיהיה לא יאכל בשר לא כשר, גם אם המחיר יהיה כפול. אבל בהחלט עלולים להיות יהודים שאינם מודעים כ"כ לחומרת האיסור, והם לא ירצו לשלם מחיר כ"כ יקר ויקנו בשר לא כשר, חלילה.

האם יש גם חשש שרמת הכשרות של השחיטה תרד?

בשום אופן לא. גם צריך להיות ברור, שאין שום כוונה לאסור את השחיטה היהודית עצמה. מה שהיה חמור בהתבטאות של ראש הממשלה פיון והשאיר רושם שלילי מאוד, בכך שהוא דיבר נגד היהודים, ועירב בזה גם את הדת המוסלמית, שכביכול צריכים לעזוב את מנהגי אבותיהם, וכאילו הדת שלנו לא מספיק מודרנית אלא משהו של פעם, ולכן אנחנו צריכים לעזוב את המנהגים הישנים שלהם, את שמירת התורה והמצוות. זה כביכול הפך למאבק אידיאולוגי.

הרב אופטימי או פסימי למה שיהיה בצרפת אחרי הבחירות?

אני אופטימי ומקווה מאוד שבסופו של דבר זה לא יצא אל הפועל. כפי שאמרתי, הסכנה היחידה שקיימת שמחיר הבשר יתייקר באופן משמעותי, על כל ההשלכות שיהיו לזה. חשבנו כבר על כמה פתרונות.

אמנם אני לא נמצא היום באופן רשמי ברבנות הראשית של צרפת, אבל לפני כמה שנים הקמתי כאן בית דין בראשו עומד הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א שעוסק בדיני תורה, ממונות, ואין לי כל כוונה שיעסוק בענייני כשרות, אבל יש אפשרות לייבא בשר מחוץ לצרפת. גם הממשלה יודעת זאת היטב, וזה כמובן לא יהיה דבר חיובי לכלכלה הצרפתית, ויגרום להם להפסד גדול.

בתמונה: כתב יתד נאמן עם הרב סיטרוק. לידו: הגר"מ גרוס

בנימין רבינוביץ עם הרב סיטרוק