בד"צ העדה החרדית יוצאים בקריאה: "לפרסם בכל מקום שיהודים חרדים אין להם ענין וסיבה לעלות את הר הבית" • ראשי הבד"צ תומכים ב'נטרונא' המוביל קמפיין ברוח זו בעיתוני מזרח ירושלים, שם אומרים: הגרי"ח זוננפלד גם עשה כן אחרי פרעות תרפ"ט

שרשרת הפיגועים האימתניים שהלמו בכוח בבני הציבור החרדי, הניעו את ההנהגה הרוחנית לפרסום דעת תורה בכל תוקף ולגינוי העולים אל הר הבית במסווה של 'מצווה'.

דייני חסידות בעלזא ורבני 'העדה החרדית' שבו וחידדו את האיסור על העלייה להר הבית בזמן הזה, וב'עדה' הגדילו לעשות ופרסמו קריאה מיוחדת בדבר הצורך "לפרסם בכל מקום שיהודים חרדים אין להם ענין וסיבה לעלות את הר הבית". בארגון 'נטרונא' הרימו את הכפפה והודיעו כי לאור קריאת הבד"צ ייצאו בקרוב בקמפיין בעיתונות הערבית היוצאת לאור במזרח ירושלים, שם יבהירו כי ליהודים שומרי תורה ומצוות אין חלק בעליה להר הבית, אשר לדעת כל גורמי הביטחון מביאה להסלמה הנוכחית.

קרא עוד:
[postim]

ביום שלישי יצא בד"צ 'מחזיקי הדת' בקריאה חשובה, "היות וישנם ברחוב אנשים המקילים באיסור החמור של העליה להר הבית בזמן הזה, כשכולנו צריכים לטהרת הזאת שלישי ושביעי באפר פרה ליכנס למקום המקדש, על כן הננו מגלים בזה את דעתינו דעת תורה שחס וחלילה להקל באיסור תורה, ועל אחת כמה וכמה באיסור חיוב כרת רח"ל. וכבר פירסמו גאוני דורנו בעבר ובהווה את דעתם דעת תורה שאסור לעלות על תחום הר הבית בשום פנים ואופן.

למחרת יצאה קריאה חריגה מטעם רבני הבד"צ הכותבים כי "כעת אשר אנשים בלבוש חרדי המתדמים לשומרי תורה ומצוות עולים להר הבית, ודין גרמא בנזקין אשר אומות העולם חושבים בטעות כי שומרי תורה ומצוות ידם במעל, וע"כ ביותר צריך עתה לזרז ולפרסם הדבר, ולהסיר רוח הלאומיות הפסולה הנושבת בעוז, ואולי בגין כך ימנעו שפיכות דמים אשר לצערנו הגדול נתרבו לאחרונה מי יתן ותחזור השלווה אל עיר וארה״ק".

בארגון 'נטרונא' של חסידי סאטמאר הפועל לפרסום השקפת התורה 'שלא להתגרות באומות', הזכירו, כי בעקבות מאורעות הדמים בתרפ"ט, התפרסם בעיתון 'קול ישראל' אשר יצא לאור לפני שמונים וחמש שנים בדיור, ערש"ק פר' וירא דשנת תר"ץ, מאמר ממרא דארע דישראל מרן הגרי"ח זוננפלד זצ"ל הפונה "אל כל חלקי התושבים בארצנו, וביחוד אל אלה אשר לא מבני ישראל המה" ומבקש "אל תטו אזניכם לדיבות ועלילות שאין להם כל יסוד… אין שום יסוד להשמועה שהיהודים רוצים לרכוש את הר הבית".


מכתב הגריח זוננפלדמכתב הגרי"ח אל הערביים

הדברים עשו הד רב בקרב ערביי ישראל, כפי שמדווח 'קול ישראל' בשבוע שלאחר מכן: "הכרוז של מרן שליט"א (הגרי"ח זוננפלד זצ"ל)… נתקבל בשביעות רצון מאת כל הציבור וגם מאת העיתונות. הוא נתפרסם אחרי כן בעיתון הערבי 'השלום' ובעיתון האנגלי 'פלסטיין בולעטין' ונפוץ בין כל חלקי התושבים".


הגריח זוננפלדהגרי"ח זוננפלד זצ"ל יוצא מאירוע משותף עם נכבדים ערבים

בעקבות קריאת הבד"צ של העדה החרדית הודיעו ב'נטרונא' כי בימים הקרובים ייצאו במסע פרסום נרחב בעיתונות הערבית במזרח ירושלים, בו יבהירו את עמדת היהדות החרדית נגד העליה להר הבית, ויזימו את השמועות על רצון וכוונה להחשת הגאולה באמצעות מעשים על ההר הקדוש.

למען דעת הר הבית ביד'צ בעלזא

מכתב עדה החרדית