מוסיף להיות קשה מצבו של הגרד"צ קרלנשטיין שליט"א • בהיכלי הישיבות של עולם התורה נערכים משמרות תהלים לרפואתו וראשי הישיבות חתמו שיעוריהם בתפילות

מבית החולים ברזילי נמסר כי לא חל שיפור כלל במצבו של ראש ישיבת גרודנא הגרד"צ קרלנשטיין שליט"א וכי ראש הישיבה עדין מחוסר הכרה והדבר מעיד על חומרת המצב. בשעות האחרונות אף נראה כי חלה התדרדרות חמורה במצבו הבריאותי, והציבור נקרא להתחזק בלימוד התורה, להתפלל ולקרוע שערי שמים עד לרפואתו השלמה.

הבוקר ביקש מרן הגר"ש אויערבך שליט"א לעלות לתורה ולאחמ"כ ערך מי שברך לרפואת הגרד"צ שליט"א, ואמר "שצריך לקרוע שערי שמים על מי שמסר עצמו על כבוד שמים". לאחר התפילה הורה להגיד תהילים במקום השיעור משניות. יצוין כי אמש התבטא מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א כי אין להתייאש ואמר "היד ה' תקצר?"

ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך שליט"א הורה אמש בסיום שיעורו בהיכל הישיבה הגדולה ברמות, לומר פרקי תהילים לרפואה, גם בישיבת חברון נערכו משמרות תהילים בכל שעה עגולה, ובישיבת פוניבז' נגש ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ שליט"א לאמירת תהילים לאחר תפילת ערבית.

לבקשת גדולי ישראל מבקשים המוני בית ישראל להקדים את זמן קבלת שבת ולהתפלל בזמן הדלקת הנרות, לרפואת מרן ראש הישיבה רבי דב צבי בן עשירה דבורה רייכל לרפו"ש.

תפילות רבים ייערכו אף הערב ברחבי הארץ

בשעה 7:15- בבית המדרש 'תלמידי ישיבת גרודנא' רח' בלוי 8 בני ברק
בשעה 7:45- בית הכנסת 'חיי עולם' רבי עקיבא 25 בני ברק

בשעה 11:00-
בני ברק – בית הכנסת 'הליכות חיים' רחוב ראב"ד
ירושלים – הכותל המערבי
מודיעין עלית – בית הכנסת 'הגר"א נחלת צבי'
אשדוד – בית הכנסת המרכזי 'אבי עזרי' רובע ג'