לאחר שבמהלך השבת לא חל שינוי לטובה במצבו של ראש ישיבת גרודנא הגרד"צ קרלנשטיין שליט"א, נערכו לרפואתו תפילות רבים ברחבי הארץ ובחסדי שמים חל שיפור ניכר במצבו • שמו לתפילה: רבי דב צבי בן עשירה דבורה רייכל

בניסי ניסים ובזכות התפילות הרבים יש שיפור מסוים במצבו החמור של ראש ישיבת גרודנא רבי דוב צבי קרלנשטיין שליט"א מבית החולים ברזילי נמסר כי ע"פ הבדיקות הבוקר מרן הגרד"צ שליט"א יצא מכלל סכנה מידית.

בסביבת מקורביו אומרים כי המצב עודנו חמור וכי ראש הישיבה שליט"א טרם שב להכרתו וזקוק לרחמי שמים מרובים. הציבור נקרא להמשיך לקרוע שערי שמים בתפילה ותחנונים רבי דב צבי בן עשירה דבורה רייכל לרפואה שלמה.

האזינו לשיחת ראש ישיבת גרודנא הגר"מ שמידע שליט"א חתנו של מרן ראש הישיבה הגרד"צ קרלנשטיין שליט"א בהיכל הישיבה בעקבות ההטבה הניכרת במצבו הבוקר

הערב ייערכו תפילות רבים לתפילת ראש הישיבה
בני ברק – בית המדרש 'גרודנא' ב"ב רחוב בלוי 8 בשעה 7:15
בית הכנסת 'חיי עולם' רח' רבי עקיבא 25 בשעה 7:45
מודיעין עלית – בית הכנסת אהבת תורה ברכפלד רחוב רבי עקיבא 6:45
חניכי ישיבת חדרה רחוב מרומיט שדה בשעה 7:00

במהלך השבת לא חל כל שינוי והמצב המשיך להיות קשה, בבית החולים שהו בשבת חתניו ומספר תלמידים מצומצם. עצרות תפילה רבות נערכו בשעות הלילה של מוצאי שבת.

בערב השבת הוציאו רבני הקריות באשדוד מכתב בקשה מכלל התושבים להקדים זמן כניסת שבת לרפואת ראש הישיבה הגרד"צ קרלנשטיין שליט"א
מכתב רבני הקריות