הסטייפלער, שושלת סקווירא, הגר"ח קנייבסקי וידיעת הש"ס • השיחה המלאה

התוכן המלא משיח קודשם של כ”ק מרן אדמו”ר מסקווירא שליט”א בביקור במעונו של ראש הישיבה מרן הגראי”ל שטיינמן שליט”א

כ”ק מרן אדמו”ר מסקווירא שליט”א עלה במהלך ביקורו בבני ברק למעונו של ראש הישיבה מרן הגראי”ל שטיינמן שליט”א.

אנו מביאים כאן במיוחד את תוכן השיחה המלאה בין שני גדולי עולם, כפי שנרשמה בידי באי ונאמני בית הגראי"ל שטיינמן.

הגראי"ל שטיינמן התעניין על משך הביקור בארץ הקודש ומטרתו
האדמו"ר מסקווירא: הגענו לחנוך כמה בתי מדרשות, ולמנות בכל אחד מהם דיין חדש
הגראי"ל שטיינמן: האיך מספיק דיין יחידי, הרי צריך שלשה?
האדמו"ר מסקווירא: זה לענין חושן משפט, אבל כאן הדיין ממונה להורות הלכה בכל חלקי השו"ע
הגראי"ל שטיינמן: אם כן צריך שיידע את כל הש"ס! ואין הרבה כאלה אנשים
האדמו"ר מסקווירא: אין הכי נמי. איני אומר שיודעים את "כל" הש"ס, אבל הם שולטים בחלק גדול מהש"ס ובטור ושו"ע.

באי הבית סיפרו להגראי"ל שישנם אברכים שנבחנו על כל הש"ס בעל פה, וחוץ מזה כתבו גם כרכים מלאים במערכות של חידושים בש"ס. מהם שהיו אצל הגראי"ל שטיינמן, וראה את המבחנים. הגראי"ל הסכים עמהם והוסיף כי הוא זוכר שבחן כמה מהם והפליאו בידיעותיהם.

האדמו"ר מסקווירא: מדברי בית הלל שאמרו בנר חנוכה שצריך להיות תמיד מוסיף והולך, למדנו שכך צריך להיות בתורה, כדכתיב 'כי נר מצוה ותורה אור'
הגראי"ל שטיינמן: וכי בית שמאי שסוברים דבחנוכה פוחת והולך, חולקים על דבר זה?

האדמו"ר מסקווירא: ס'איז נישטא קיין סאך אזעלכע… (=אין הרבה כאלו…) [ששולטים בש"ס].

הגראי"ל שטיינמן הוסיף להתעניין במקום לידתו של האדמו"ר וכשסיפר האדמו"ר על העיירה סקווירא באוקראינה, שאל הגראי"ל בחיוך: האם כל היהודים שגרו שם היו יודעים ש"ס? האדמו"ר מסקווירא השיב שיעביר את הדבר לחסידים, שהגראי"ל שטיינמן דורש מהם לדעת ש"ס.

האדמו"ר מסקווירא אמר דבר דרוש בפרשת וארא אל ה'אבות' דברצון כבר נחשב שמתקרב לייעודו.
הגראי"ל שטיינמן: אם כן וכי מי שמתחיל ללמוד ש"ס, כשאוחז במס' ברכות, נחשב כבר למדן?! וא"כ כשלמד כבר שורה אחת מספיק?
בני הבית אמרו לגראי"ל שהוא מחמיר לאחרים כמו שדורש מעצמו, והשיב להם: הלואי וואלט איך געווסט גאנץ ש"ס.. (=הלואי שהייתי יודע את כל הש"ס)

הגראי"ל שטיינמן פנה אל האדמו"ר מסקווירא ואמר לו: "דא איז דא אאיד וואס קען ש"ס, רבי חיים קניבסקי, איר קענט איהם? ער קען ש"ס בבלי וירושלמי, ברוך השם. נישטא קיין סאך אזעלכע יידן (=כאן יש יהודי שיודע ש"ס, רבי חיים קניבסקי, האם אתם מכירים אותו, הוא יודע ש"ס בבלי וירושלמי, ברוך השם. אין הרבה יהודים כאלה)

מידי דברם והזכירם את מרן הגר"ח קנייבסקי, סיפר האדמו"ר מסקווירא שמרן בעל הקהלות יעקב זצוק"ל נקרא על שם דודו של אביו זצ"ל, אחד מהאדמו"רים לבית טשערנוביל, שהי' נקרא ר' יעקב ישראל (האדמו"ר רבי יעקב ישראל טברסקי זצ"ל, המגיד מצ'ורקס, אבי אמו של האדמו"ר רבי מרדכי דב טברסקי זצ"ל מהורניסטייפול אשר אבי הסטייפלער, רבי חיים פרץ, היה מחסידיהם)

הגראי"ל שטיינמן: כך צריך להיות הסדר, מתחילה יעקב ואחר כך ישראל, כמו שהיה אצל יעקב אבינו שנקרא תחילה יעקב ואחר כך נוסף ישראל.

בסיום הביקור התברכו הגדולים זה אל זה והגראי"ל שטיינמן שליט"א קם ממקומו ןיצא ללוות את האדמו"ר מסקווירא שליט"א עד דלת הכניסה לבית, ונפרדו בברכה.

לגלריה המלאה »

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו