עוברים מהקטנות לגדולות: כ-150,000 התניידו בין קופות החולים

מאיזו קופה לאיזו קופה עברו מבוטחים בשנת 2015? מי גדלה ומי קטנה בעקבות המעברים? • הנתונים המלאים

בשנת 2015 התבצעו 140,187 מעברים בין קופות החולים בישראל, מתוכם 81,052 (58%) התקבלו דרך הדואר ו-59,135 (42%) נעשו דרך האינטרנט.

לשם השוואה, בשנים 2012, 2013 ו-2014 שיעור המעברים באינטרנט מסך המעברים עמד על 21%, 31% ו-37% בהתאמה.

שיעור המעברים בין קופות החולים מתוך סך המבוטחים היה גבוה מאוד בשלוש השנים הראשונות מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 1995 ועמד על מעל 4%. בשנים שלאחר מכן חלה התייצבות ומזה מעל 15 שנים שיעור המעברים לא עלה על 2%.

למרות השינויים שנעשו עם השנים על מנת להקל על המעבר, כגון הוספת מועדים בהם ניתן לעבור, לא גדל שיעור המעברים ביחס לאוכלוסיית החברים בקופות החולים באופן משמעותי. עם זאת ראוי לציין כי שיעור המעברים בשנים 2014-2015 הוא הגבוה ביותר מאז 1998, ובשנים 2011-2015 נצפית מגמת עלייה יציבה מ-1.3% ב-2011 ל-1.7% ב-2015

1

בשנת 2015 מספר המעברים בין קופות החולים היה הגבוה ביותר בעשור האחרון. בולט במיוחד הפער ב-2012-2014 בין הגידול במספר המעברים בדואר (כ-2% בממוצע לשנה) לבין הגידול במספר המעברים באינטרנט (כ-14% בממוצע לשנה).

שנת 2015 הייתה השנה הראשונה מאז שנת מתן האפשרות למעבר באינטרנט, בה נרשמה ירידה של ממש במספר המעברים בדואר. בעוד הירידה במספר המעברים בדואר בשנת 2015 עמדה על כ-5%, העלייה במספר המעברים באינטרנט עמדה על כ-16%.

2

בהתפלגות שיעורי המעברים לפי גילאים לעומת התפלגות המבוטחים באותם הגילאים. ניתן לראות כי שיעור המעברים של מבוטחים מעל גיל 55 נמוך בהרבה משיעורם בקרב כלל המבוטחים. גם בגילאי 35-54 שיעור המבוטחים נמוך משיעורם במעברים, אם כי במידה פחותה. בגילאי 0-34 המגמה הפוכה, כאשר 57% מהמבוטחים אחראים ל-77% מהמעברים.

3

מבדיקה של כמות המבוטחים שהצטרפו לקופות לעומת כמות המבוטחים שעזבו את הקופות ניתן לראות כי במכבי מספר המצטרפים עלה על מספר העוזבים בכ-11 אלף, ובמאוחדת מספר המצטרפים עלה על מספר העוזבים בכאלפיים נפשות. בכללית נצפה איזון כמעט מוחלט בכמות המצטרפים והעוזבים, ואילו בלאומית נרשם מספר עוזבים הגבוה בכ-13 אלף מבוטחים עוזבים יותר ממספר המצטרפים.

44

שיעור המבוטחים שמצטרפים או עוזבים את הקופות הקטנות גבוה בהרבה משיעור זה בקופות הגדולות. נתון זה מדגים את עוצמת ההשפעה שיש למעברים על קופה קטנה ומשקף את התנודתיות שנוצרת בהכנסות הקופה כתוצאה מכך.

5

מבדיקה של כמות המצטרפים לעומת כמות העוזבים מקופת חולים אחת לאחת, אחת לשנייה, ניתן לראות כי מספר המעברים הגבוה ביותר הוא מלאומית לכללית. בעוד כ-19 אלף מבוטחים עברו מלאומית לכללית, פחות מ 14 אלף מבוטחים עברו מכללית ללאומית. כמות המבוטחים שעברו ממכבי ללאומית היא הנמוכה ביותר מבין כל המעברים.

6

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *