מאות השתפו אחה"צ בהלויית האשה החשובה מרת בת ציון פרנקל ע"ה בת כ"ק האדמו"ר מואסלוי זצ"ל ואשת יבלחט"א הרה"ג רבי שמעון מנחם פרנקל ואחותו של יבלחט"א כ"ק האדמו"ר מוואסלוי שליט"א • צילום: יהודה פרקוביץ

מאות השתתפו בהלווית בת האדמו"ר מוואסלוי זצוק"ל האשה החשובה מרת בת ציון אסתר פרנקל ע"ה אשת יבלחט"א הרה"ג רבי שמעון מנחם פרנקל, ובת כ"ק האדמו"ר מוואסלוי זצוק"ל ואחות יבחלט"א כ"ק האדמו"ר מוואסלוי , מסע ההלוויה נערך בבית העלמין נחלת יצחק בראשות בעלה הרב שיחי'. אחיה כ"ק האדמו"ר מוואסלוי שליט"א. רבנים וקהל רב, הספידוה בעלה הרב פרנקל , גיסה רבה של תל אביב הגרי"מ לאו, בניה שיחי' ואחיה כ"ק האדמו"ר מוואסלוי נשא דברי פרידה. האדמו"ר יישב שבעה בבית אחותו משפחת פרנקל ברחוב בילו 18 תל אביב.

 

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (1)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (2)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (3)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (4)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (5)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (6)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (7)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (8)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (9)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (10)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (11)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (12)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (13)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (14)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (15)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (16)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (17)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (18)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (19)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (20)

הלווית מרת פרנקל עה בת האדמור מוואסלוי זצל (21)