וְאֵלֶּה תּוֹלְדוֹת • פרקי חייו של כ"ק האדמו"ר מערלוי זצוק"ל

קצוות דרכי הודו ומפעלות התורה העצומים שהקים כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי זצוק"ל אשר קומם את קהל עדתו מאפר הכבשנים וייסד את ממלכת ערלוי המפוארת

 • "פעמיים בן" הסגולה הפלאית של ר' חיים פלאג'י זיע"א

  תוכן מקודם

 • הגר"י זילברשטיין שליט"א וראשי מפעל הש"ס בבית מרן שר התורה לקראת מגבית חג מתן תורה!

  תוכן מקודם

 • מזעזע: גננת הבחינה בהשפלה חברתית מתמשכת

  תוכן מקודם

 • פוסט טראומה: הסיפור הנורא של הבחור בן ה-16

  תוכן מקודם

[postim]

לארכיון הגלריות »

כ"ק מרן האדמו"ר רבי יוחנן סופר זצ"ל, נולד בי"ג בטבת ה'תרפ"ג, בעיירה ערלוי שבהונגריה, לאביו הגה"ק רבי משה סופר בעל ה'יד סופר' זי"ע הי"ד, ולאימו הרבנית הצדקנית מרת טושנא ע"ה.

עוד בהיותו נער, כאשר גדל על ברכי זקינו הגה"ק רבי שמעון סופר זי"ע הי"ד בעל ה'התעוררות תשובה', ראו בו מוריו ילד שעשועים אשר הגה בתורת ה' יומם ולילה בלי מיצרים, וכל רואיו יעידון יגידון כי הוא זרע ברך ה'.

כאשר גדל מעט נשלח ללמוד בישיבת וורפלט בהונגריה, שם שקד על דלתי התורה, וקנה את משנתו מרבו המבוהק הגה"צ רבי יוסף אריה פולק זי"ע הי"ד, ראש הישיבה ורב העיר. כמו כן למד בישיבת יארמט, שם קנה תורה מאת ראש הישיבה הגה"צ רבי אהרן דוד דייטש זצ"ל.

לאחר שעבר את איימי מלחמת העולם השניה, בה נרצחו זקינו, אביו, אימו ואחיותיו, וניצל בניסי ניסים, הגיע לבודפסט הבירה, שם נשא את זוגתו הרבנית הצדקנית מרת מרים ע"ה, בת הרה"ג ר' יעקב פאלל זצ"ל.

בשלהי שנת תש"י, לאחר שהקים את ישיבת ערלוי בגולה, עלה לארץ הקודש יחד עם תלמידיו, והיה מוסר להם שיעורים תמידין כסדרן. אל עיר הקודש ירושלים הגיע רבינו זצ"ל בשנת תשי"ג. לאחר שרכש את בניין הקונסוליה הסורית בשכונת קטמון, הקים שם את בנין הישיבה, אשר משמשת עד ליום הזה כמגדלור של תורה ועבודת השי"ת.

בקטמון נקשרה נפשו במרן הרה"ק מבעלזא זי"ע, אשר גר בימים אלו בשכונה זו, והיה קשור אליו בלב ונפש ימים רבים. כתלמיד קמיה רבו חש רבינו כלפי רבו זה, ועד סוף ימיו היה מעלה את זכרו בהערצה ובחיבה. גם את מנהגי בעלזא אימץ, ונהג במנהגים אלו שנים רבות. במרוצת השנים, לאחר שהעמיד דורות רבים את תלמידים כבנים, הקים את רשת תלמודי התורה 'כתב סופר', את קהילות 'יד סופר' בארץ, ואת המכון להוצאת ספרי ה'חת"ם סופר'.

בחודש אב תש"ע בעת שהותו באירופה עבר אירוע מוחי ומאז נחלש במאוד, כאשר הפסיק למסור את שיעוריו הקבועים בהיכל הישיבה, והיה ממעיט לצאת לקהל.

בתקופה האחרונה נחלש ביותר ואושפז מספר פעמים בבית החולים. יום השבת תרומה, החמה מאירה את ראשי האילנות, היום נראה כרגיל, אך בקטמון לא כן. הרבי נחלש ביותר, והוא פונה – זו הפעם הראשונה – בשבת, לבית החולים.

אראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש, נלחמו על מיטתו של האי צדיק וקדוש, מניני תהילים רבים נאמרו, התלמידים וכל כלל ישראל העתירו בתפילה שעות ארוכות, אך לדאבון כל נפש נגזרה הגזירה, וכ"ק מרן האדמו"ר זצוק"ל השיב לפני זמן קצר את נשמתו הטהורה לבוראה.

בהיכל הישיבה ובבתי המדרש של החסידות הוסרה הפרוכת, התלמידים התיישבו על הארץ לקונן על רבם, וכלל ישראל מתאבל על הסתלקות צדיקים.

נחמה יחידה הותיר לנו כאן בעולמינו, מורשתו הרוחנית הרחבה, ספריו 'אמרי סופר' על כל מקצועות התורה, ובניו הגאוה"צ שליט"א:

בנו בכורו ממשיך דרכו הגה"צ רבי משה סופר שליט"א, אב"ד קהילות ערלוי חתן כ"ק האדמו"ר מסטאניסלב לונדון זצ"ל. בנו הגה"צ רבי יעקב סופר שליט"א, רב קהילת "כתב סופר" בביתר עילית חתן הגה"צ רבי מרדכי דוידוביץ. בנו הגה"צ רבי אברהם שמואל בנימין סופר שליט"א ראש ישיבת ערלוי. בנו הגה"צ רבי שמעון סופר שליט"א, רב בית המדרש תורת משה בעיר צפת ורב שכונת בקעה בירושלים. בנו הגה"צ רבי עקיבא סופר שליט"א, רב קהילת ערלוי בבני ברק. בנו הגה"צ רבי זלמן שליט"א, רב קהילת ערלוי בבורו פארק. ובנו הגה"צ רבי אהרן שליט"א, רב קהילת ערלוי באלעד.

תלמידים רבים ההולכים בדרכו של צדיק, הם הם נחמת הדור, עדי נזכה במהרה לתשועת עולמים ויקיצו וירננו שוכני עפר בב"א.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן