צפו, הורידו, הדפיסו, ממיטב עלוני השבת הנבחרים שיענגו לכם את השבת ויעניקו לה טעם רוחני עילאי במתיקות התורה ופרפראות הפרשה • כל המגזרים, כל החצרות, כל הקהילות

אגעדאנק -ויקהל- תשע"ו

אונזער שיין בלעטל – ויקהל שקלים

אוצר ספרי חסידות ויקהל תשע"ו

אורות אמונים – ויקהל תשע"ו 

אז נדברו – ויקהל תשע"ו

אז נדברו – ויקהל תשע"ו

איש לרעהו – ויקהל תשע"ו

אמרות טהורות פרשת ויקהל – שקלים תשע"ו

אמרי קודש ויקהל תשע"ו

באר הפרשה – ויקהל שקלים תשע"ו

באוצר החיים "צאנז קלויזנבורג" ויקהל תשע"ו

בינת המשפט – ויקהל תשע"ו

במשנת הפרשה – פרשת ויקהל תשע"ו 

עוללות הכרם פרשת ויקהל – שקלים תשע"ו

עטרת יהודה ראזלא ויקהל

באוצר חיים  פרשת ויקהל 

דברי שי"ח ויקהל ע"ו

דברי תורה קרעטשניף – ויקהל

דברי תורה ויקהל תשע"ו

דגל מחנה יהודה ויקהל ע"ו

דער פרשה קוואל – ויקהל שקלים תשע"ו

דרכי החיזוק ויקהל תשעו

ד"ת צאנז ויקהל תשע"ו

האמנתי ויקהל תשע"ו

הגרמ"י רייזמן ויק"פ

הכנה לשב"ק  ויקהל תשע"ו

דברי תורה "צאנז" ויקהל תשע"ו 

"וטהר ליבנו" ויקהל תשע"ו

וכל מאמינים – ויקהל מנוקד תשע"ו

וכל מאמינים אידיש – ויקהל תשע"ו

טיב הקהילה – ויקהל

יגדיל תורה – ויקהל תשע"ו

ילקוט דברות קודש – ויקהל ע"ו

כאיל תערוג ויקהל תשע"ו

כרם בית שמואל פרשת ויקהל – שקלים תשע"ו

כרמנו אלכסנדר פרשת ויקהל תשע"ו

ליקוטי שיחות ליובאוויטש ויקהל ע"ו

ליקוטים נפלאים – ויקהל תשע"ו

מאורות הדף ויקהל ע"ו

מבאר רבותינו ויקהל ע"ו

מידות טיש פרשת ויקהל

מידי שבת ויקהל תשע"ו

מעדני אשר פרשת ויקהל תשע"ו

מעינות מהרצ"א

משך חכמה המבואר ויקהל

משנת הרמ"ל – ויקהל

נדברא נא ויקהל תשע"ו.

נותנים כח פרשת ויקהל

סיפורי צדיקים ויקהל תשע"ו

סיפורים נפלאים — ויקהל תשע"ו

עטרת שלום קאמרנא ויקהל-שקלים

עידית שבעידית ויק"פ

עידית

עלה לתרופה פרשת ויקהל תשע'ו – אידיש

עלה לתרופה פרשת ויקהל תשע'ו – לשון הקודש

עלה לתרופה פרשת ויקהל תשע'ו – צרפתית

פניני תורה חסידות ויק"פ

פנינים – ויקהל

פרי הארץ – ויקהל

פרשיית השבוע ויקהל תשע"ו 

זכרו תורת משה – לעלוב 

פרשת ויקהל- הרב ברוך רוזנבלום 

קהלא קדישא – ויקהל ע"ו

קול אמונה קרעטשניף ויקהל ע"ו

קול יעקב ויקהל ע"ו

שארית יעקב נדבורנה ביתר ויקהל ע"ו

שביל הפרדס אשלג – ויקהל-שקלים תשע"ו

שבילי פנחס ויקהל תשע"ו

שבת טיש – פרשת ויקהל

שיחת הגאולה – ויקהל תשע"ו

שיחת קודש "ספינקא" ויקהל תשע"ו

שמור רגלך "סאטמאר" ויקהל ע"ו

שפת אמת המבואר – ויקהל

תורה אור המבואר – פרשת ויקהל ע"ו

אורח-לחיים-צאנז-קלויזנבורג-ויקהל-ע"ו

שיחת השבוע – ויקהל תשע"ו