תושבי טבריה יוצאים מגדרם כדי למנוע את חילולו של בית העלמין העתיק בעיר, בשל כוונתם של יזמים ואנשי עסקים לבנות בית מלון ברחובה הראשי של העיר. כל הפרטים

תושבי טבריה המסורתיים, דתיים וחרדים, יוצאים מגדרם כדי למנוע חילול בית העלמין העתיק בעיר, בשל כוונתם של יזמים ואנשי עסקים לבנות בית מלון ברחובה הראשי של העיר, תוך חילול קברי קדמונים זי"ע.

ל-JDN נודע כי מדובר במלון בוטיק על הרחוב הראשי בטבריה, בבעלות בניו של ראש העיר. אחד מתושבי העיר סיפר כי "אחרי דיונים בבית המשפט, הם קיבלו היתר בנייה. גם ראש העיר אישר את הבנייה במקום, למרות שהובהר לו כי יצטרכו לחלל קברי יהודים. גם היזמים לא נענו לפניותיהם של המבקשים למנוע את הבנייה".

הבוקר התפרסם מכתבו של מרן הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א, וכך הוא כותב:

כל לב נלבב ידאב על העוול שבעבור בצע כסף מחטטים בכלי חפירה אשר נותצים בבזיון בבית הקברות העתיק שבעיה"ק טבריה ת"ו כשבוני המלון הנבנה במקום, ורה"ע, ידעו מראש שהמקום אדמת קודש מקום מנוחת מתי ישראל – ואטמו אזנם לבקשות ליתן לפקח לבל יפגעו כבוד מנוחת שוכני עפר.

מקום זה הוא המשך בית הקברות שחולל מלפנים ע"י רשעי האומות ונבנו עליו בתים אך בעז"ה רוב הקברים נשארו בלא שהוצאו מהם המתים אך נבנו עליהם רחובות ובתים וזה המשכו של בית הקברות הישן שע"י קברי ר' יוחנן בן זכאי רב אמי ורב אסי, ובדורות אח"כ נטמנו שם הרמב"ם והשל"ה זצ"ל.

ובעת שחיטטו בו בשנת תשט"ז ערכו גדולי אותו דור ז"ל מלחמת מצוה להצילו, וכה נחרט בדם לבו הטהור של מרנא הגאב"ד דבריסק הגרי"ז ואתו עמו מרנן ורבנן הגאב"ד דאשיבין והאב"ד דפרשבורג הגרע"ס והאב"ד דירושלים הגרצפ"פ ראש ישיבת מיר הגראי"פ החזון יחזקאל והגאב"ד דלוצק הגרז"ס זכר צדיקים לברכה אל תהיו שאננים למעשים נוראים כאלו ובלשון הזה אקרא לכל מי שביכולתו, ובפרט יושבי העיר הזו, להתעורר ולעשות ככל יכולתם לעצור בעד המשחית.

נ.ב. אם חלילה לא יטו יאטמו אזנם משמוע בוודאי ימנעו יראי ה' מלהשתמש במלון הזה.

על החתום: שמואל אויערבאך

מכתבו של הרב שמואל אויערבאך