הגר"א נבנצל: "בהר הבית השמם שועלים יהודים הלכו בו!"

העיתואני בנימין רבינוביץ' יצא לשוחח עם רבה של העיר העתיקה, הרב אביגדור נבנצל, על 'יום ירושלים' ועליה להר הבית

השבוע שוב נערכו בירושלים עיר הקודש ריקודים ומחולות לרגל "חגיגות 45 שנה לאיחוד ירושלים". אם לא די בכך, היו לצערנו ולבושתנו יהודים שחזותם היא של שומרי תורה ומצוות שעלו להר הבית. בכל שנה בתאריך הזה קיימת התעוררות שלילית וחמורה בכל הקשור לעליית יהודים להר הבית…

הגר"א נבנצל: זו בהחלט התעוררות שלילית. כבר בשנת תשכ"ז, כשכבשו את העיר העתיקה, כל גדולי הרבנים מכל החוגים חתמו נגד העלייה להר הבית. אפילו הרב קוק שהיה מראשי הציונות הדתית כתב במפורש שאסור להיכנס להר הבית.

מהיכן נובע המכשול העצום הזה, שאנשים לוקחים לעצמם היתר להיכנס להר הבית?

הגר"א נבנצל: זה כנראה נובע מאותם רבנים שפסקו שמותר. תמיד היו בעם ישראל דחיפות לעלות להר ד´, כפי שנקרא בחג השבועות בפרשת מתן תורה, שם רואים כיצד הקב"ה הזהיר וחזר והזהיר את משה רבינו ואמר לו: ´רד העד בעם פן יהרסו אל ד´ לראות´.

ואף שמשה רבינו אומר להקב"ה שהרי ´לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי אתה העדותה בנו לאמר הגבל את ההר וקדשתו´, חוזר הקב"ה שוב ומזהיר את משה ´לך רד… והכהנים והעם אל יהרסו לעלות´ (וכפי שמבאר שם רש"י: ´והעד בהם שנית שמזרזין את האדם קודם מעשה וחוזרין ומזרזין אותו בשעת מעשה´), כך שהדחיפה אל הקודש מובנת, ובכל זאת היא אסורה.

אבל הרי יש מקומות בהר הבית שאפשר להיכנס לשם?

הגר"א נבנצל: כל הרבנים חתמו שלא להיכנס לשום מקום בהר הבית, כי זה יביא למכשול גדול כאשר יהיו כאלו שייכנסו למקומות פנימיים יותר, וכבר לא לדבר על נשים שעלולות להיכנס שלא בטהרה, כך שברור הדבר, שאסור להיכנס לשום מקום.

יבואו אנשים ויטענו שהם טהורים ויכולים להיכנס…

הגר"א נבנצל: מי יכול להיות בטהרה? וכי יש לנו אפר פרה אדומה?

אם הדבר כל כך פשוט וברור, וכל הרבנים מכל החוגים פסקו שאסור להיכנס, כיצד יש המעזים להיכנס?

הגר"א נבנצל: זה נובע מתוך הרצון להידחף להר, וגם מתוך רצון שלא להפקיר את הר הבית לערבים, אבל אני חושב שעוד יותר יש להביע תמיהה על כך שבהר הבית השמם שועלים יהודים הילכו בו! זה המצב היום!!

האם הרב לא חושש מכל הפרובוקציות שזה עלול לגרום עם הערבים?

הגר"א נבנצל: בוודאי אני חושש מכך, אבל אני חושש יותר מכך שאם ימשיכו לעלות להר הבית, תהיה חלילה להקב"ה סיבה לזרוק אותנו מכאן. כל הכניסה להר הבית גם הביאה עמה מכשולות חמורות נוספות, כשאנשים עשו ניסוך המים ומי יודע עוד אילו עבירות חמורות נוספות עשו, שלא נעשו בעם ישראל במשך אלפיים שנה ועכשיו עושים ועוברים על עבירות חמורות כאלה של הקרבת קדשים בחוץ ללא בגדי כהונה!

אם הזכרנו את החשש של פרובוקציות עם הערבים, אבקש את התייחסות הרב למקום הקטן הזה בין חומות העיר העתיקה של ירושלים, בו מתגוררים זה לצד זה יהודים וערבים, מוסלמים ונוצרים. כיצד התושבים היהודים צריכים להתייחס אליהם, כשלפעמים אנו שומעים על כל מיני התגרויות, ידויי אבנים ועוד דברים בלתי ראויים?

הגר"א נבנצל: זה דבר לא טוב. אסור בשום פנים ואופן להתגרות בהם!

כיצד צריך כל יהודי באשר הוא לחוש בימים אלה, כשהוא ניצב מול בית המקדש, ובפרט לאלו שאף מתגוררים סמוך ממש ונראה לכותל המערבי?

הגר"א נבנצל: יש שתי הרגשות. מצד אחד אנחנו שמחים שאנחנו גרים בירושלים, ליד הר הבית, ליד הכותל, ויחד עם זאת צריך להרגיש את החורבן. הכותל זה חורבה. הרב (מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל) התנגד שיבנו כאן בנין מפואר ליד הכותל.

הוא אמר שצריך להרגיש שזה לא המקום, שאנחנו שואפים לבנין בית המקדש. הוא גם היה מתנגד לכך שרוקדים ליד הכותל. יחד עם זאת אמר שאין למחות ברוקדים, אך הוסיף שבשמחת תורה צריך לרקוד לכבוד התורה, גם בכותל המערבי. הוא אמר: הרי המת מוטל לפניו ואיך אפשר לרקוד כך? שמעתי שגם הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל נהג לומר כך.

יישר כח על הדברים החשובים האלו…

הגר"א נבנצל: שנזכה לעלות להר הבית בקדושה ובטהרה.

אמן!

2 תגובות

כולל הרב גורן שעלה להר הבית, פתח שם בית מדרש והתפלל שם? להזכירכם הוא נבחר על ידי "כל הרבנים" להיות הרב הראשי לישראל.

ומה עם הרב מרדכי אליהו שקרא לבנות בהר הבית בית כנסת?

ומה עם אותם מאות הרבנים שעולים להר הבית, כולל עשרות רבנים שעלו ביום חמישי שעבר?

לא מצאת רב אחר? עוד אחד גורן ח ח ח זה רב בששבילך?
זה שהתיר ממזרים לבוא בקהל ה' הוא בא להר ה'?…..
בושה! מי הם "מאות הרעבנים" שעולים להר הבית
תראה לי רב אחד חרדי!

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *