קורות חייו ופועלו של הגאון הגדול רבי ניסים טולידנו זצוק"ל

אבל כבד ירד על בית ישראל עם היוודע הידיעה המרה והקשה על הסתלקותו לשמי רום של ראש ישיבת "שארית יוסף" וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה הגאון רבי יוסף טולידנו זצוק"ל. JDN מגיש את קורות חייו ופועלו

אבל כבד ירד אמש עם צאת השבת על בית ישראל רבנן ותלמידהון לומדי התורה והוגיה עולם הישיבות ויראי ה' דבכל אתר ואתר, עם היוודע הידיעה המרה והקשה על הסתלקותו לשמי רום של ראש ישיבת "שארית יוסף" וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה הגאון רבי יוסף טולידנו זצוק"ל מחשובי ראשי הישיבות ומגדולי מרביצי התורה בדור האחרון שהעמיד תלמידים לאלפים, ממקימי עולה של תורה בארץ הקודש, אשר השיב את נשמתו הטהורה והזכה לבוראה בשבת קודש פרשת "נשא" ועלה בסערה השמימה, לדאבון ולמגינת לב בית ישראל והמוני תלמידיו ומעריציו.

עולם התורה והישיבות התעטף אמש באבל כבד עם היוודע השמועה הקשה והמרה על הסתלקותו של הגאון הגדול רבי ניסים טולידנו זצוק"ל ראש ישיבת שארית יוסף, מגדולי מקימי עולה של תורה בארץ הקודש, מגדולי מרביצי התורה והיראה בדורנו, שזכה לצקת מים על ידי גדולי הדור הקודם אשר הרביץ תורה יובל שנים והעמיד תלמידים לאלפים, ובהם קדרים של תלמידי חכמים גדולי תורה ומוסר ראשי ישיבות אשר המשיכו בדרכו והקימו ישיבות והיכלי תורה ברחבי הארץ.

ממרוקו לבריטניה, מבריטניה לפוניבז'

הגאון הגדול רבי ניסים טולידנו זצ"ל נולד במקנס שבמרוקו בחנוכה תרצ"ב לאביו הגאון רבי יוסף זצ"ל, שהיה חתנו של הגאון הגדול רבי רפאל ברוך טולידנו זצוק"ל אב"ד מקנס שבמרוקו. בבית הוריו וסבו, בית שהושתת על אהבת תורה ועבודת ה' ללא גבול, עלה ונתעלה ברוב המעלה וכל עיתותיו מוקדשים לעמל התורה ושקידתה.

בבית גדול וחשוב זה עוצבה אישיותו המיוחדת. כבר בילדותו ניכרו בו אותם תכונות העתידות ללוותו כל חייו ואשר בשלהן היה נערץ על כל בית ישראל, התמדה נפלאה וכשרונות מסולאים ומזהירים: אצילות וטהרת הנפש ופאר מידת החסד וכבוד הזולת.

בהיותו ילד בן תשע שנים נפטרה אמו ע"ה והוא עבר יחד עם אחיו לבית הסבא הגדול רבי רפאל ברוך זצוק"ל שגידלם כבנים והחדיר בהם תורה ויראת שמים טהורה. עוד בעודו נער למד בהתמדה עצומה כל תוכן חייו ומהותו יסובו סביב התורה הקדושה אשר בעמלה יגע ונתעלה יחד עם סבו זצוק"ל.

בהיותו נער כבן י"ב שנים עבר ללמוד בישיבה קטנה במרוקו, אך סבו חשש מאוד מפני הרוחות הרעות שנשבו באותם השנים במרוקו וחיפש בכל דרך להעביר את נכדיו אל מחוץ למרוקו.

לימים הגיע למרוקו אדם כדי לאסוף כספים למען היכלי התורה באנגליה. בעצתו, הועבר הנער רבי ניסים זצוק"ל יחד עם עוד שני בני משפחה רבי יעקב טולידנו ורבי מיכאל טולידנו זצ"ל ללמוד בישיבתו של הגאון רבי משה שניידר זצ"ל.

מיד עם בואו לישיבה בלט בשאיפתו הלוהטת וברצון העז ללמוד תורה ללא לאות. נודע כבור סוד שכל מה שלמד זכר ונרשם על לוח ליבו באהבתו את התורה. כשהגיע להיכל הישיבה ואחזו בסוגיית "בל תאחר" בנדרים פעם ראשונה התוודע לצורת הלימוד בישיבות הקדושות ופעם שניה אחז בידו את הספר "קובץ שיעורים" של מרן הגר"א וסרמן הי"ד זצוק"ל הוא התרגש עד דמעות מהשיעורים ששמע ומצורת הלימוד ונסחף אחריה בלהט.

במשך ימים ולילות יגע בתורה ולמרות גילו הצעיר פקע שמו כאחד ממצויני הישיבה הק'. ראשי הישיבה הפליגו בשבחו של הבחור שהגיע ממרוקו. התמדתו ויגיעתו פתחו פתח לבואם של עוד ועוד בחורים ממרוקו אל ישיבה זו שפתחה את שעריה בחפץ וברצון לתלמידים שהגיעו לישיבה.

כעבור שנתיים עבר ללמוד בישיבת גייטסד באנגליה שם המשיך לשקוד על תלמודו כשהוא משמש כמופת ודוגמא חיה לשקידת התורה ללא לאות.

לימים פגש סבו הגאון הגדול רבי רפאל ברוך טולידנו זצוק"ל את מרן הרב מפוניבז' זצוק"ל בצרפת וסיפר לו כי יש לו נכד מיוחד הלומד בישיבת גייטסד. מרן הרב מפוניבז' אמר לסבא כי הוא מבקש שיבוא ללמוד בישיבת פוניבז' שנפתחה בארץ הקודש, כשהרב זצוק"ל מבטיח לשים את עינו על הנכד המיוחד.

בשנת תשי"ב הגיע הגאון רבי ניסים טולידנו זצק"ל לישיבת פוניבז' ובמשך כשלוש שנים עד ליום נישואיו ישב ויגע בתורה ללא הפסק, כשמרן הרב מפוניבז' זצוק"ל מקרבו באופן מיוחד כי שעדיו לגאון בישראל העמיד להאיר בתורתו את שמי עולם התורה.

למרות גילו הצעיר, בלט בכישוריו

למרות גילו הצעיר היה מבכירי הישיבה בגאונותו ובשקידתו בתורה ובכל הנהגותיו והליכותיו בקודש. בהיכל ישיבת פוניבז' פקע שמו כעילוי של עולם התורה. למרות כישרונותיו הייחודיים והעילויים, לא הפחיתו במאומה את שקידתו העצומה בתורה. בני היכל הישיבה באותה תקופה מספרים בערגה כיצד היו בני הישיבה מתפלפלים במשך ימים ושעות על קושיותיו ומהלכיו של הבחור הצעיר בסוגיות הנלמדות.

הוא דבק במור"ר מרן הרב מפוניבז' זצוק"ל במרן הגרא"מ ש"ך זצוק"ל ובמרן הגר"ש רוזובסקי זצוק"ל. ראשי הישיבה ראו בו בור סוד שאינו מאבד טיפה אשר עדיו להאיר את שמי היהדות באור תורתו וגדלותו והאצילו עליו מאורחות רוחם לקניין עולם.

אף שהגיע ממרוקו קלט במהירות את שפת האידיש והיה משוחח עם ראשי הישיבה באידיש רהוטה. הוא ידע על פה את שיעורי ראשי הישיבה מרן הגרא"מ שך זצוק"ל והגר"ש רוזובסקי זצוק"ל כשהיה מצטט את דבריהם בשיעורים שמסר לאחר מכן היה אומר ועכשיו נשמיע מדברי "אור עינינו".

"אני רוצה להקים ישיבה כמו פוניבז' לבני עדות המזרח"

בהגיעו לפרקו דיברו בו נכבדות לשידוך אצל נכדתו של הגאון רבי אברהם הררי רפול זצוק"ל, מחכמיה המפורסמים של ירושלים, בתו של הגאון רבי יעקב סודרי זצ"ל רבה של כפר סבא ולאחר מכן רב בחיפה.

בפגישות שקיים עם רעייתו לפני הנישואין אמר לה כי הוא חפץ להקים ישיבה לבני עדות המזרח דוגמת ישיבת פוניבז'. הוא אמר לה כי זה שאיפת חייו ולצורך הקמת ישיבה צריך לדעת למסור נפש, ושאל אם היא מסכימה למסור נפש למען הקמת עולה של תורה ורק לאחר ההסמכה נערכו האירוסין.

בכ"ו אלול תשט"ו נערכה החתונה כשמרן הרב מפוניבז' זצוק"ל עומד מצד החתן. שבת חתן נערך בראש השנה שחל בשבת בביתו של מרן הרב מפוניבז', שהיה שמח בשמחה גדולה על שזכה להשיא את תלמידו המיוחד.

לאחר נישואיו לרעייתו הרבנית הצדקנית המשיך לשקוד על תלמודו בהיכל כולל פוניבז'. הוא היה יושב ולומד בהיכל הכולל מהבוקר ועד הערב וסעד את גופו ואת נפשו בלחמה של תורה. במשך אותם שנים עמל בתורה בחשקת הלב הוא שימש מופת ודוגמא לשקידת התורה ללא לאות כשהוא משנן את מסכתות הש"ס ורוכש בקיאות עצומה בכל תג ותג. ידיעותיו המופלגות בתורה היו לשם דבר, בקיאות עצומה בש"ס בבבלי ובירושלמי ראשונים ואחרונים.

בתקופה זו פעל רבות בקרב העולים ממרוקו. הוא ניחן בכושר דיבור מיוחד, ולדרשותיו נהרו המונים. הוא דיבר בשפה המרוקאית וסחף לבבות המונים לחינוך לתורה וליר"ש טהורה. הוא הזהיר את העולים החדשים מפני הרוחות הרעות הנושבות בארץ הקודש, ודחק בהם לשלוח את ילדיהם אך ורק למוסדות תורה. בתקופה זו אף נעצר ע"י השלטונות ונכלא, אך הוא נותר איתן בדעתו ויצא מעיר לעיר כדי להלהיב את לבבות העולים לחינוך טהור, ולטהרת הבית, וזאת בהשקפה הנכונה והברורה שקיבל מרבותיו זצוק"ל.

פתיחת הישיבה

באלול תשכ"ד נכנס לביתו של מרן הגרא"מ שך זצוק"ל והביע את רצונו להקים ישיבה לבני עדות המזרח. מרן זצוק"ל עודדו ואף ציידו במכתב המלצה נלהב בנחיצות הקמת הישיבה. מכתב נוסף מסר בידו מרן בעל ה"קהילות יעקב" הגר"י קנייבסקי זצוק"ל. בברכתם של מרנן ורבנן ובראשם מרן הרב מפונביז' זצוק"ל הקים בשנת תשכ"ב את ישיבת 'שארית יוסף' בבית המדרש לדרמן בבני ברק, ולצורך הקמת הישיבה נשכה דירה ברחוב רשב"ם ששימשה את בחורי הישיבה.

בסייעתא דשמיא מיוחדת פגש בנדיב שהסכים להעמיד לרשותו שטח ומבנה להקמת הישיבה. ואכן, בקיץ תשכ"ה נפתחה הישיבה בבאר יעקב. להקמת הישיבה הביא חמשה בחורים מישיבת תפארת ציון ושני בחורים מישיבת פוניבז' לצעירים. עוד מספר בחורים מישיבת תפארת הכרמל בחיפה ובאלול היו בישיבה עשרים בחורים מבני עדות המזרח. פתיחת הישיבה היוותה מפנה בהקמת הישיבה לבני עדות המזרח בכל רחבי הארץ.

במשך כשנה וחצי היה נוסע מידי יום בשלושה אוטובוסים לכל כיוון מביתו בבני ברק אל היכל הישיבה בבאר יעקב, ולאחר מכן עבר עם רעייתו וחמשת ילדיו להתגורר בסמוך לישיבה, ומאז גר צמוד לישיבה הקדושה.

מאז הקמת הישיבה בשנת תשכ"ד ועד לתקופה האחרונה היה מוסר שיעורים יומיים וכלליים. כמעט יובל שנים הרביץ תורה ויראה למאות ולאלפים. שיעוריו היו לשם דבר. בבהירות מיוחדת במינה, סלל דרך ונתיב בכל סוגיא וסוגיא והפך בה כל מקום למישור. תלמידיו מציינים כיצד הצליח להאהיב עליהם את התורה בנעימות ובאצילות שהקרין. הוא השקיע את כל כולו בהסבר כל סוגיא ואפילו הקשה ביותר לכל אחד ואחד מתלמידיו וידע למצות את הבנתו של כל תלמיד עד תום.

בעשרות שנות הרבצת תורה הצליח להאהיב עמלה ויגיעה של תורה על כל אחד מתלמידיו כשהיה אומר את השיעורים היו עגלי זיעה נוטפים ממצחו. שיעוריו המתוקים שנאמרו בלהט סחפו את הבחורים לטעום מצוף התורה באהבה אין קץ. תלמידיו מציינים כי בליבם של כל התלמידים שזכו ללמוד בשיעורו נחקקו יסודות תורניים כנכסי צאן ברזל בסוגיות הש"ס. כשהיה עמל בתורה היה שקוע בשרעפי קודש ולא שם לב לסובבים אותו.

נערץ על כל תלמידיו

היה נערץ על כל תלמידי הישיבה אשר כבשו ממנו קנייני נצח של תורה והלכה, יר"ש ומידות טובות. הם ראו בו דמות אבהית המבקשת אך ורק את טובתם וחפצה לנווטם במסילה העולה בית ה'.

תלמידיו ראו בו דמות מיוחדת שהקרינה על כל אחד ואחד מאור פנים בטבעיות ובפשטות כשלא החזיק כל טיבותיה לנפשיה. קשריו עם תלמידיו היו מאופיינים בעומק ואיכות גם לאחר שהקימו את בתיהם.

מלבד שיעוריו בסוגיות הש"ס היה משמיע בפני תלמידי הישיבה שיחות מוסר והשקפה ובה היה מעביר את ההשקפה הצרופה שקיבל מרבותינו ואת דעת התורה שהביעו בעניינים שונים העומדים על הפרק כשהוא מכוון בדרשות אלו להאהיב את התורה על לומדיה, ולהבדיל בעיני בני תקופתנו, את הסגידה לחומריות ולחיצוניות של הבלי העוה"ז.

הוא עורר את בני הישיבה במתק שפתיו לדבוק באמת. הוא הטיב להביע בצורה חדה ונוקבת מתוך אמונה יוקדת בקדושת התורה.

מדוע הסכים להצטרף למועצת?

מלבד תפקידו כראש ישיבת "שארית יוסף" היה מראשי הציבור של בני עדות המזרח. הוא החדיר בהם את ההשקפה הטהורה של עולם התורה והישיבות. הוא ציין כי ההשקפה הטהורה של עולם הישיבות עברה ממרן החזו"א וממרן הרב מבריסק זצוק"ל ולמעלה בקודש למרן רבי חיים עוזר זצוק"ל, אשר העבירו את הנהגת הדור למרן הגרא"מ שך זצוק"ל אשר אנו סרים למרותו ולהוראותיו בכל ענייני השעה.

לפני כעשור שנים מונה לחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה והיה שותף להכרעות בכל העניינים העומדים על הפרק. הוא הסכים להצטרף למועצת לאחר שהובטח לו שאינו חייב להשתתף בקביעות בישיבות וזאת מחשש לביטול השיעורים.

הפעם האחרונה שהשתתף בישיבת מועצת הייתה בעניין החינוך העצמאי שעוד הורה לו הרב שטינמן שליט"א לבטל את השיעור ולהשתתף בישיבה. כשהוקם ארגון מרביצי תורה היה רבי ניסים זצוק"ל מגדולי התומכים ברעיון זה ותמיד ביטל את דעתו מפני מרן הגרא"מ שך זצוק"ל.

איסוף כספים לישיבה

למרות שהעול הכספי של הישיבה היה מוטל על כתפיו, עסק באיסוף כספים רק בין פורים לפסח, מאחר ובישיבה לא נאמרו שיעורים לאחר הפסח – בשל חזרה על החומר הנלמד. מחוץ לתקופה זו לא עסק במאומה מלבד שיעורי תורה בהיכלי הישיבה.

פעם הפצירו בו להיפגש עם נדיב שהגיע לארץ ישראל, אמר רבי ניסים: בראש יש מקום ל-2 זוגות תפילין אבל בראש שלי אין מקום גם למסירות שיעורים וגם לאיסוף כספים. אני לומד ומוסר שיעורים ובין פורים לפסח איסוף כספים. הוא לא הסכים להיפגש עם אותו נדיב.

פטירתו

בתקופה האחרונה נחלש מאוד לאחר שכליותיו פסקו לפעול. הוא טופל בדיאליזה ונחלש מאוד. בשבוע שעבר צונתר בליבו ובשבת פרשת "נשא" שהה בבית בתו בבני ברק. בתפילת שחרית חש ברע ופונה לביה"ח שיבא בתל השומר. הוא צונתר בשנית אך במהלך הטיפול קרסו מערכות גופו והוא השיב את נשמתו הטהורה לבוראה בשעה אחת בצהריים.

הלוויתו תתקיים היום בשעה אחת עשרה מישיבת שארית יוסף בבאר יעקב, לעבר בית המדרש לדרמן בבני ברק ומשם לבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז'.

הותיר אחריו את רעייתו הרבנית הצדקנית תחי' ואת בניו וחתניו הרבנים הגאונים רבי יוחנן טולידנו שליט"א ר"מ ישיבת שארית יוסף; רבי בנימין טולידנו שליט"א ראש ישיבת מאור התורה לצעירים בירושלים; רבי ישי טולידנו שליט"א ר"מ ישיבת דעת חיים בירושלים; וחתנו רבי אליהו אלקיים שליט"א משגיח ישיבת דעת חיים בירושלים ומנהל הסמינר אלקיים בני ברק יחד עם רעייתו הרבנית הגדולה תחי'; רבי יעקב אוחיון שליט"א ר"מ ישיבת שארית יוסף; רבי ברוך צבי לב שליט"א ראש ישיבת יסודות; רבי אברהם בן זימרא שליט"א ראש ישיבת שעיר תבונה אלעד; ורבי יצחק ויזמן שליט"א ר"מ ישיבת שערי דעת בני ברק; נכדים ונינים כולם זרע ברך ה' ואלפי תלמידים המבכים מרה את הסתלקותו של מורם ורבם הנערץ.

ת.נ.צ.ב.ה.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן