תזהרו מהסוכר הלבן. אין שודד של הגוף יותר ממנו. על שאר החומרים הכימיים כבר איני מדבר כלל…