מחודדין בפיך • מרן שר התורה פורס את חסותו על גאוני וגדולי הדור הבא

במעמד מרגש לפתיחת סניף נוסף בירושלים: הוכתר מרן שר התורה רשכבה"ג הגר"ח קנייבסקי כנשיא רשת הכוללים ש"ס איד'ן • משלחת נגידים מארה"ב שהגיעו לארץ לכבוד הפתיחה זכו להבטחת מרן הגר"ח "שינצלו מחבלי משיח" • לרגל פתיחת הזמן התכנסו אברכי רשת הכוללים לשמיעת משא מיוחד מרבינו מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א • צילום: JDN
 • 'הגיע זמן הפירעון' משפחת כהן מבקשת עזרה

  תוכן מקודם

 • ההבטחה הזאת נותנת לי כח לשרוד

  תוכן מקודם

 • מחריד: ההודעה שגרמה לצוות הפגיה לפרוץ בבכי.

  תוכן מקודם

 • צפו: הבקשה המצמררת של ילד CP

  תוכן מקודם

במעמד מרגש לפתיחת סניף נוסף בירושלים: הוכתר מרן שר התורה רשכבה"ג הגר"ח קנייבסקי כנשיא רשת הכוללים ש"ס איד'ן • משלחת נגידים מארה"ב שהגיעו לארץ לכבוד הפתיחה זכו להבטחת מרן הגר"ח "שינצלו מחבלי משיח" • לרגל פתיחת הזמן התכנסו אברכי רשת הכוללים לשמיעת משא מיוחד מרבינו מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א

"תביאו את הכובע והמלבוש העליון", ביקש, מבני ביתו רגע לפני שנכנס להמעמד ההיסטורי המרגש שבו הוכתר מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א לעמוד בנשיאות 'רשת הכוללים ש"ס איד'ן', בשילוב מעמד פתיחת סניף נוסף לרשת הכוללים בעיה"ק ירושלים, עולם התורה לא ישכח עוד שנים.

למעשה, ראשית הסיפור לפני קרוב לחצי שנה. מרן הגר"ח ביקש מראש הכוללים הגאון רבי אברהם אייזען שליט"א גאב"ד פוזנא שבפלטבוש ארה"ב, לפתוח עוד ועוד סניפים. הבקשה הוגשמה – והשבוע נכנסו אברכי הכולל החדש גאונים שיודעים את כל הש"ס כולו בעל פה, כדי לבשר את חנוכת הסניף הירושלמי – שהוא המשך לשני הכוללים הוותיקים בבית שמש ובבני ברק – שגם הוא נפתח לבקשתו המפורשת של מרן הגר"ח שהפציר בראש הכולל – "לפתוח עוד עשרה כוללים ברחבי הארץ!!!"

לפני שנגולל את פרטי המעמד המרגש, כמה מילים על סיפורו של הכולל המיוחד הזה, שהפך לשיחת היום בעולם התורני. המושג "ש"ס איד'ן" הוא מושג מקודש שמעורר כיסופים בלב כל יהודי. יהודים שידעו ש"ס, תמיד היו. אבל ממלכה מסודרת שמכנסת של אותם יחידי סגולה החובקים את הש"ס בלבם ונושאים את התורה כמונחת בקופסה, זהו דבר שטרם היה. אם היו אומרים לאדם: ישנו בית אחד בעולם שבו יושבים ארבעים ושניים גאונים שמסיימים את הש"ס בעיון ונבחנים עליו כל שנה, מסתבר שהיה מוכן לשלם הון רב כדי לבקר בו. והנה, השבוע נפתח הסניף השלישי של הכולל הזה.

זה נראה כאילו זכינו לניצוץ קטן מנהרדעא ופומבדיתא, מקום קיבוץ של גאונים, בית מדרש קמאי של עילויים. ולא בכדי זכה הכולל המיוחד הזה להיכנס תחת כנפיהם של גדולי הדור.

הכול התחיל לפני כעשור שנים, כשהגאון רבי אברהם אייזען שליט"א גאב"ד פוזנא, המתגורר בפלטבוש שבארה"ב – החליט להקים כולל מיוחד שכשמו כן מטרתו – 'ש"ס איד'ן'. כל הלומדים שבו, הם אברכים מופלגים שכל אחד מהם מסיים כל שנה את כל הש"ס כולו!!! גאב"ד פוזנא בחר קבוצה מזוקקת של אברכים מופלגים בתורה.

קצב הלימוד בכולל מזכיר סיפורי הנהגות של גאוני עולם. הספק של שמונה (8) דפי גמרא מדי יום – מיום ראשון עד חמישי – וארבעה דפים בערב שבת וארבעה דפים בשבת. בסוף כל חודש, חייב כל אברך ואברך לעמוד בבחינה – בעל פה ובכתב – על סכום של מאתיים עשרים וחמישה (225) דפי גמרא בידיעה ברורה, ובכל חצי שנה נערך על אלף ושלוש מאות וחמישים (1,350) דפי גמרא, ובסוף כל שנה מבחן מסכם על כל התלמוד בבלי – שהם אלפיים ושבע מאות ואחד עשר (2,711) דפים.

הכולל כבר הפך לשם דבר בכל העולם. לא פעם קוטע צלצול טלפון ב'כולל ש"ס איד'ן' את שיגרת הלימוד, על הקו ניצב מורה הוראה או מחבר ספר שכל בקשתו למצוא מקור במרחבי הש"ס למילה או לסברא מסוימת. אברכי הכולל, כבר הפכו ל'מנוע החיפוש' של עורכים ולמדנים רבים שנעזרים בבקיאותם.

לכל אורך הדרך זכה הכולל לעידודם וברכתם של כל גאוני וצדיקי הדור, מכל העדות והחוגים. כשהתפרסמה בקשתו של מרן הגר"ח קנייבסקי להקים סניף בני ברקי לש"ס איד'ן, מיהרו עוד גדולים וראשי ישיבות להצטרף לבקשה בכל לב. והנה, לא עבר זמן רב, ולמרות כל ההוצאות וההיערכות, בראש חודש אייר אשתקד, זכה הגר"א אייזען להיכנס שוב אל הקודש, כשהוא מלווה גם בעוד עשרה גאונים חדשים שפתחו את הסניף הבני ברקי. את השמחה הגדולה קשה לתאר.

אלא שאז הופתע הרב מפוזנא לשמוע בקשה נוספת מפי מרן הגר"ח – "להקים עוד עשרה כוללים ברחבי הארץ".

כמצווה ועושה – לא חס הגר"א אייזען על הקשיים וההוצאות הגדולות – השבוע הוא הגיע במיוחד מארצות הברית, יחד עם קבוצת נגידים תומכי תורה, שזכו להשלים את גם את המשימה הזו. 'ש"ס איד'ן' הפך מכולל יחיד ל'רשת הכוללים' – את קורת הרוח שנשפכה על פני מרן, כשהרב אייזען הציג את לומדי הסניפים החדשים, קשה לתאר במילים. כמו בת קול מכרזת: עשיתי כאשר צויתני! והנה, אלו גידולים שגידל הכולל.

ואז הוטלה הבשורה שיותר ממנה לא יכלו תומכי ש"ס איד'ן לבקש – מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי – נעתר לבקשתם ליטול על עצמו את עול 'נשיאות' רשת הכוללים. מקרה מרעיש בהיסטוריה התורנית. את המעמד הפתיחה ביקש מרן לערוך בחדרו, ואף ביקש להתעטף במלבוש עליון לכבוד התורה ולומדיה.

לפני כניסתו אל החדר, שלח מרן את בנו, הגאון הגדול רבי יצחק שאול קנייבסקי שליט"א – כדי לבחון את הלומדים במשך שעה ארוכה. זה היה טקס ארוך שכלל שאלות בכל רחבי הש"ס. התשובות הדהימו את כולם. לאחר מעשה התבטא הגרי"ש קנייבסקי: "זה לא יאומן כי יסופר. מדובר ב-42 אברכים גאונים עצומים. ככל שניסיתי 'לתפוס' אותם, לא יכולתי. הם שולטים ממש בכל הש"ס – מעולם לא ראיתי דבר כזה".

ואז – הגיע רגע השיא – כאשר מרן שליט"א נכנס אל החדר למעמד פתיחת הסניף החדש בעיר ירושלים. מי שעוד הגיעו להשתתף במעמד הם הגאון הגדול רבי חיים פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת 'עטרת שלמה'.

את המעמד פתח מקורבו הגדול הגאון רבי אליהו מן שליט"א, שביקש למסור דברים בשם מרן שליט"א: "מה שאני אומר עכשיו הם דברי הרב: 'על שלושה דברים העולם עומד – על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים'. העיקר הוא לימוד התורה!. כוללי ש"ס איד'ן מחזק את העמוד התורה בכלל ישראל!".

לפתע מרן מפסיק את הדברים ושואל: "אפשר לשאול שאלה לאברכים?" אחרי האישור הוא שואל: "האם אשה יכולה לעשות ציצית?". ראש הכוללים מביא ראיה מדברי הגמרא בבא בתרא שאשתו של ר' חנינא בן דוסא הטילה ציצית.

אבל מרן מבקש לשמוע את האברכים והוא מצרף שאלה נוספת: "גוי שמקדש אישה האם הוי קידושין?". בתוך רגע נזרקת מפי האברכים התשובה ממסכת יבמות שחיישינן שמא מעשרת השבטים הוא. וכך עוד ועוד. פניו של מרן מפיקים זיו ונגה. – "ללמד על הכלל כולו יצא" הוא לוחש ומאשר להגר"א מן להמשיך בדבריו.

"אחרי שדיברנו על הגאונים המופלגים לומדי כוללי ש"ס איד'ן", ממשיך הגר"א מן במעמד מרן הגר"ח, "ראוי להזכיר את תומכי התורה ה'זבולון' – אלו שטרחו והגיעו למעמד הזה מכל העולם וגם אלו שלא זכו להשתתף – ומגלגלים זכות על ידי זכאי – הוא הרב מפוזנא שלקח על עצמו להחזיר עטרה ליושנה. השם 'הרב מפוזנא' לבדו מרתיע", אומר הגר"א מן. ומרן הגר"ח עוצר ומבקש לשמוע מהגר"א אייזען את ייחוסו עד לגאון מפוזנא בעל הלבושים.

שוב חוזר הגר"א מן ומשבח בשם ובפקודת מרן שליט"א את אלו שזוכים לתמוך במפעל החשוב הזה – "הזבולונים שסייעו ללומדי ש"ס איד'ן יזכו במידה כנגד מידה – כשם שסיימו את כל 'כל' הש"ס כולו – כך יזכו ל'כל' ההצלחה וסיעתא דשמיא ב'כל' מעשה ידיהם בבריאות בהצלחה בנחת מכל הילדים. מרן שליט"א ביקש למסור לכם את הברכה 'ברוך אשר יקים את התורה הזאת' – בגשמיות וברוחניות".

הגר"א מן שוב עוצר ומבקש לשאול את מרן הגר"ח – "מה יהיה שכרם של תומכי הכוללים ש"ס איד'ן?". רגע ארוך של דומיה. מרן עוצם את עיניו ולבסוף מכריז שתי מילים רבות משמעות: הם יזכו ל"ימות המשיח"!. התדהמה בחדר גוברת. הגר"א מן מיד שואל: "אבל לפני ימות המשיח, יהיו 'חבלי משיח' – האם המשמעות שהתומכים ינצלו מהם? ומרן מאשר את דבריו. "גם ברוחניות וגם בגשמיות. בה'כל'". לאחר מכן התייחס מרן לכך שגם נשות התורמים יקבלו 'פלגא' (-מחצית) מכל השכר הזה.

לאחר מכן מבקש מרן מהגאון הגדול רבי חיים פיינשטיין לשאת דברי התעוררות. הגר"ח פיינשטיין נושא דברים קצרים ונרגשים בזכות העצומה של ההשתתפות עם האברכים שיודעים את כל הש"ס בע"פ. מיד כשסיים את דבריו ביקש מרן לעשות 'לחיים'. לאחר מכן בירך את מייסד רשת הכוללים הגר"א אייזען שקיים את הבקשה ומתמסר למען האברכים.

כשהדברים המופלאים מהדהדים באוזני כולם, נפרד מרן שליט"א מהאברכים, ממייסד הכוללים ומהתומכים. ומרוב התפעלות כתב מרן שליט"א מכתב מיוחד שבו כתב "אברכי כוללי ש"ס איד'ן היו אצלי ובחנתים בשאלות על כל הש"ס, ונפלאתי על ידיעתם העצומה', וצירף ברכתו במכתבו זה לכבוד התומכים והמסייעים 'וככל שיבואו לעזרתם יזכו לראות ברכה בפרי עמלם בכפל כפליים'. כאשר באי ביתו מעידים שמעולם לא התקיים מעמד דומה לזה.

חצי מיליון דפים

אחד מגדולי ישראל שאליו עלו הנדיבים, עשה להם חשבון יוצא דופן שמסביר את העוצמה האדירה של כוללי ש"ס איד'ן. "חשבו בנפשכם", אמר לנדיבים, "בתלמוד הבבלי יש 2711 דפים. כל אחד מהאברכים לומד בשנה – בסדרי הכולל – לפחות 5 פעמים את הש"ס כולו, הרי זה יותר מ-13,555 דפים לשנה! ואם נכפיל זאת בכל 42 האברכים הלומדים בשלושת סניפי הכוללים – הרי שכל התומך בכוללים ש"ס איד'ן – תומך למעשה ביותר מחצי מיליון דפים בשנה. וזאת מבלי להחשיב את סדרי זרעים וטהרות".

ואכן, בשנים האחרונות רשת הכוללים ש"ס איד'ן הפכה לשיחת היום בעולם התורה. אחד מאברכי הכולל החשובים סיפר עובדה מפליאה: "לפני כניסתי לסניף החדש – התעוררו אצלי חששות האם אוכל לעמוד בכאלו הספקים אדירים. לרגעים חשבתי לסגת מהתוכנית. אבל אז הלכתי להתייעץ עם ראש ישיבת תפרח הגאון רבי יעקב פרידמן שליט"א. תשובתו של ראש הישיבה הדהימה אותי: "אם אתה רוצה לצמוח תלמיד חכם אמיתי – זה המקום הנכון", ואז הוסיף לי ראש הישיבה משפט מדהים: "אם הייתי יכול – הייתי אני בעצמי עוזב את תפקידי ונכנס לכולל הזה".

חכמי הכולל מסבירים שהעניין הוא לא רק בענין של כמות, יותר דפים, להספיק יותר, זה עמוק יותר, זה פשוט לקיחת אחריות על מסירות טוטאלית לתורה כל דקה ביום, וללמוד הרבה יותר שעות בהרבה יותר אהבת תורה.

כשמדברים על אברכי ש"ס איד'ן, לא מדובר בסתם אברכי כולל. משום שאם נחשב מתברר שה'ש"ס איד'ן' נדרשים ללמוד כמעט כפול, מכל שאר אברכי הכולל. בואו חשבון: בשנה רגילה ישנם 354 ימים. חסר מהם את חודשי ניסן ותשרי שהם 60 יום, עוד 21 ימי בין הזמנים באב, ועוד כל ימי שישי ושבת לאורך כל השנה, הרי לנו עוד 80  יום. הרי לנו קרוב ל-160 יום שהם כמעט חצי שנה, שאצל ש"ס איד'ן אין יום אחד חופש.

הלימוד בש"ס איד'ן הוא עבודה במשרה מלאה, שמשעבדת את כל בני המשפחה. כך למשל לקראת אחד המבחנים המסכמים האחרונים – של כמה מאות דפי גמרא – סיפרו בני משפחת אחד מחשובי האברכים על 'מבצע' חזרה של אביהם ראש המשפחה. "הוא התיישב בבית המדרש מיד אחרי סעודת הבוקר ללימוד רצוף עם הפסקה קצרה למנחה סעודה שלישית וערבית. בני המשפחה הגיעו לבית המדרש במוצאי שבת שם שמעו ממנו הבדלה והביאו לו בגדי חול – האב המשיך בלימוד רצוף כל הלילה ואחרי יממה רצופה שכולה חזרה התייצב למבחן.

"אנחנו רואים כאן מושגי למידה של דורות קודמים", אומר מייסד הכוללים הגר"א אייזען בעיניים בורקות. "לא בכדי יש יהודי שמוסרים את ממונם כדי לזכות לתמוך במוסד הקדוש הזה". תומכי רשת ש"ס איד'ן זוכים לשבחים ואהבה והכרת הטוב בהיכלי גדולי התורה המוקירים את התמיכה במפעל התורני האדיר הזה. התומכים זכו לברכה בחגיגי האמורה בבית שר התורה, וכמו כן הקבוצה ביקרו גם בהיכליהם של גדולי תורה בבני ברק, מרנן ורבנן, הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי ראשי ישיבת פונוביז', הגר"ד לנדא שליט"א ראש ישיבת סלבודקה ועוד.

בביתו של מרן הגרי"ג אדלשטיין זכו הלומדים והנדיבים לשיחת חיזוק מיוחדת. בתוך הדברים אמר מרן על הלומדים: "אשריכם! תלמידי חכמים שעוסקים בתורה החיים הכי מאושרים בעולם הזה, וגם בעולם הבא". מרן שליט"א הוסיף בשבח מחזיקי הכוללים "אשרינו שיש לנו בני תורה ומחזיקי תורה, השם יעזור שנתחזק כמה שאפשר להיות דבוקים בתורה, עם תפילה, צריכים סייעתא דשמיא לתורה, ותפילה על כל מה שצריך, בגשמיות וברוחניות, גשמיות לצורך הרוחניות, ונזכה כולנו להצלחה וגאולה שלמה בקרוב במהרה בימינו, וכל התורמים והמחזיקים יתברכו בכל הברכות המובטחות לאוהבי תורה ותומכיה".

בהמשך זכו התומכים להתקבל גם בביתו של כ"ק מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א מנהריה, אשר הכולל קרוב ללבו. האדמו"ר מתבטא תמיד בפליאה מהכולל, כפי שהתבטא בפני המשלחת "העולם כולו עומד בזכות התורה של ש"ס איד'ן אלו!".

האדמו"ר נתן לכל אחד מהתומכים בקבוק יין, ואמר לתורמים: " כל מי שתומך ברשת הכוללים ש"ס איד'ן, יקבל מהשמים בכפל כפלים. הוא בכלל לא ירגיש את ההוצאות. בזכות התורה הזו שנלמדת במסירות נפש ללא הפסקות וחופשים, יזכה עם ישראל לגאולה בקרוב".

צילום: JDN

 

 

 

 

כתבות קשורות

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן