גלריה ראשונה מהשמחה הגדולה בחצר הקודש בעלזא, מנישואי נכד האדמו"ר החתן הרב אלימלך נתן נטע שליט"א בו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א חתן כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א. הצלם שוקי לרר עלה לירושלים והביא עמו גלריה מרהיבה.

הצלם שוקי לרר עלה למרכז השמחה בקרית בעלזא שבירושלים והביא עמו גלריה ראשונית ומרהיבה מהשמחה הגדולה של קהל החסידים השמחים בשמחת רבם

קבלת פנים

מעמד החופה