מעמד מיוחד התקיים במעונו של רבינו מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין לקריאת השם של ת"ת "אילת השחר" בקרית הרצוג בבני ברק ע"ש רשכבה"ג מרן ראש-הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל. בתום המעמד המרגש נסעו התלמידים לקברו של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל והעתירו בתפילה יחד עם הצוות החינוכי להצלחת הילדים ברוחניות וגשמיות • צילום: שוקי לרר

מעמד מיוחד התקיים במעונו של מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א לקריאת השם של ת"ת "אילת השחר" בקרית הרצוג בבני ברק ע"ש רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל.

למעמד המיוחד הגיעו תלמידי הת"ת אשר זכו לקבל את ברכתו של מרן שליט"א שהאציל מברכתו ועודד את פתיחתו והקמתו של התלמוד תורה לאור ההתפתחות הרוחנית העצומה שחלה בשנים האחרונות כשנוספו ובאו אברכים לגור באזורים המעורבים בשכונות פרדס כץ וקריית הרצוג.

במעמד השתתף הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט"א ראש ישיבות ארחות תורה שהביע את שמחתו נוכח קריאת השם ע"ש אביו מרן ראש הישיבה זצ"ל  .

מנהלי התלמוד תורה צינו בפני מרן רה"י שליט"א את השינוי שחל באזור של צפון בני ברק כשניכר ריבוי התלמידים לשנה הבעל"ט, שהחיידר "אילת השחר" ימנה בעזה"י למעלה ממאה תלמידים בלע"ר, וזאת כשבפתיחת הת"ת לפני שלוש שנים מנה תלמידים בודדים ובעידודו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל שעוד ובירך את פתיחת הת"ת הגענו עד הלום.

מרן ראש הישיבה שליט"א נשא דברי ברכה קצרים במעמד וברך את המנהלים שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ושהחיידר יזכה להעמיד תלמידים רבים שהולכים בדרך התורה, כשניכר בפניהם של הילדים הרכים שהם ילמדו טוב ויעשו נחת להורים והמחנכים.

התרגשות עצומה אחזה בקרב התלמידים מהכיתה הגבוהה של הת"ת כשזכו לקבל כל אחד מידיו של מרן רה"י שליט"א את סידור התפילה הראשון שלהם, לכבוד התחלתם של הילדים להתפלל מתוך הסידור, וברכם ראש הישיבה שיתפללו בחשק בשמחה ובכוונה ושיהיה להם טעם בתפילה.

כמו"כ השתתפו במעמד מ"מ ראש עירית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין וסגן רה"ע הרב מנחם שפירא תוך כדי שהם מציינים בפני מרן רה"י שליט"א את הקשיים והמסירות נפש שהיה מאז הקמת התלמוד תורה זה ועד היום שזוכים להתחיל לראות את הפירות.

כן השתתף במעמד מנהלה הרוחני רבי בן ציום נורדמן שליט"א מנהל ת"ת "החינוך" במודיעין עלית אשר מלווה את הת"ת בכל אורך הדרך.

בתום המעמד התוועדו מנהלי התלמוד תורה הרב אשר בנדיקט והרב צבי יואל והמלמד הר"ר נחום ברכר עם המנהל הרוחני הרב נורדמן להתיעצות והכוונה בענייני חינוך והת"ת בשאלות פרטניות עם מרן ראש הישיבה שליט"א. כשמרן שליט"א מתעניין מאוד בהתפתחות הת"ת והאווירה התורנית שהוא עושה לכל האיזור. מרן שליט"א האציל מברכתו וברך "שיהיה סיעתא דשמיא והצלחה להמשך התפתחות התלמוד תורה".

בתום המעמד המרגש נסעו התלמידים לקברו של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל והעתירו בתפילה יחד עם הצוות החינוכי להצלחת הילדים ברוחניות וגשמיות .

צילום: שוקי לרר