בארה"ב נערך מעמד קבלת פנים למרן ראב"ד ירושלים שליט"א שבא במיוחד מארה"ק לקראת הכינוס כללי דחסידי סאטמאר • צילום: א. בלום, אב"ב