רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור בשמחת האירוסין לבת הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, ראש בית הוראה הכללי ירושלים. צילום: עזרא לנדאו