מתוך משאו הנרגש של מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א במעמד קביעת מזוזות 'לרשת הכוללים -  ש"ס איד'ן' סניף ירושלים לאחר שבחן את האברכים • בשילוב קבלת פנים לנגיד המרומם הרב ישראל אלחנן הרצקא שליט"א - לייקווד ניו ג'רזי מפטרוני הסניף.

"אני רוצה להגיד לכם שלא ראיתי מימיי דבר כזה. ראיתי מבחנים וגם ראיתי ידענים, אבל מראה שכזה, לראות מספר כה רב של אברכים כן ירבו, איני רוצה לנקוב במספר מפני עין הרע, ועומד אדם גאון ושואל שאלות, והאברכים מתפרצים עם התשובות עוד לפני שסיים לשאול – על ש"ס אני חייב לומר לכם שעוד לא ראיתי את זה", כך התבטא בהתפעלות ובהתרגשות הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר מועצגה"ת, במעמד 'קביעת מזוזות' לסניף החדש של 'רשת הכוללים – ש"ס איד'ן', בעיר הקודש ירושלים, שנערך בראשות גדולי התורה שליט"א.

גם הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון וחבר מועצגה"ת שנאם במעמד, אמר בהתפעלות שרשת הכוללים 'ש"ס איד'ן' זכתה להחזיר עטרה ליושנה ולהעמיד ש"ס איד'ן אמיתיים כמאז ומקדם, ובירך את מייסד הכוללים הג"ר אברהם הלוי אייזען שליט"א אב"ד פוזנא, וכמו כן את הנגיד החשוב הרב ישראל אלחנן הרצקאשליט"א, אשר המעמד נערך בין היתר להקביל פניו בכבוד בסניף החדש, אשר נמנה על פטרוניו החשובים.

במהלך המעמד בחן את חכמי הכולל הגאון רבי נפתלי קופשיץ שליט"א רב חניכי הישיבות שכונת רוממה, במעמד ובנוכחות מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א, שאחריו גם מרן הראש ישיבה  שאל כמה שאלות את חכמי הכולל, ולאחר מכן התבטא בהתפעלות על ידיעת הלומדים בכל מסכתות הש"ס ממש, והפליג בשבחו של מייסד הכוללים הגר"א אייזען, "זה בעבורי פלא נורא מאיפה יש לו סייעתא דשמיא כזו שנפל לו רעיון זה, ובפרט שאני שומע שזה לא הכולל היחידי שלו. אתם יודעים כמה הרבצת תורה יש כאן?! האם יש לנו השגה כמה לומדים בגללכם? האם יש לנו השגה כמה כבוד שמים יוצא מכולל זה? אני מלא נחת. לא ראיתי דבר כזה.

"אני צריך להגיד יישר כח להרב אייזען על שנתן לי הנאה כזאת.ממש שאי אפשר לתאר. מסתמא כשאחזור לביתי אספר לכולם על המחזה הנורא שראיתי איך שאברכים נבחנים על כל הש"ס ויודעים".

הגרב"מ אזרחי סיים בברכה נרגשת להגר"א אייזען, "אני מתפלל לרבוש"ע שיתן לכם כל הטוב שבעולם, בריאות, הצלחה וברכה. אתם מרבים כבוד שמים, אתם מרבים תורה בישראל – מגיע לכם כל הטוב הצפון לצדיקים".

כזכור וכידוע, 'רשת הכוללים- ש"ס אידן' הינו מפעל תורני נדיר שבו לומדים עשרות אברכים גאונים שבקיאים בכל הש"ס, ומסיימים מדי שנה את כל הש"ס כולו 5 פעמים, על פי מתכונת מיוחדת של לימודים וחזרות. לאחרונה קיבל על עצמו מרן שר התורה רשכבה"ג הגר"ח קנייבסקי שליט"א את נשיאות הכולל, כאשר הורה למייסד הגר"א אייזען להקים סניפים נוספים בכל ארץ הקודש.

נכון לעתה כבר קיימים 3 סניפים, בבית שמש, בבני ברק, ועתה נפתח הסניף בירושלים. בשלושתם ניתן לפגוש עשרות גאונים עצומים שצוללים בכל מרחבי הש"ס בידיעה מקיפה ומוחלטת.