כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה שליט"א דיבר בצורה מהממת ומרגשת!