אלפי חסידי סאטמאר השתתפו אתמול בכינוס הגדול בראשות כ"ק מרן האדמו"ר ובהשתתפות מרן ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך שליט"א שמטרתו לחזק ולשנן את דרכה של סאטמאר בהתבדלות מוחלטת מהציונים. הקלטת דבריו של כ"ק האדמו"ר - בפנים
אלפי תלמידי וחסידי סאטמאר שהו אתמול באיצטדיון "נעסאו קלעסיום" בלונג איילנד בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א וראב"ד העדה החרדית הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך לחזק ולשנן את הדרך של סאטמאר בהתבדלות מוחלטת מהציונים ואי הכרה בהם
לשנן שעצם הקמת המדינה היא הוא כפירה בי"ג עקרים כפי שלמדו כל השנים בבית מדרשו של האדמו"ר הדברי יואל מסאטמאר זי"ע.
מעמד מרומם התקיים אבל רגע השיא של המעמד היתה דרשת מנהיג הקהילה כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א שנאם במשך שעה ו-10 דקות בו הוא בירר ושינן את ספר הקדוש ויואל משה.
האדמו"ר עבר על כל ההיסטוריה של הרעיון הציוני לפני כמאה שנה עד ימינו אנו ובעיקר הוא דיבר בכאב על כך שבשנים האחרונות חסידי סאטמאר שמחים בהצלחת הציונים רח"ל והמקוה נייעס היא על הצלחת ראש הממשלה ושאר זרועי הציונים בעולם
וכידוע מה שאמר מייסד הקהילה האדמו"ר רבי יואל מסאטמר זצ"ל שמי ששמח בשמחת הצלחת הציונים לא יזכה לשמוח בשמחת ביאת המשיח.
האדמו"ר גם דיבר בכאב על הגזירה הנוראה המרחפת על כל בני הישיבות לקראת חודש אלול כאשר פסק הדין של הבג"ץ יכנס לתוקפו וקרוב ל50 אלף חרדים יצטרכו להתגייס לצה"ל. ובעיקר דיבר האדמו"ר על הפחד שחברי הכנסת יתפשרו בזה האדמו"ר הבטיח שאם יתפשרו בזה נצא עוד פעם בצירוף שאר הקהילות יחד להלחם בגזירה הנוראה.
האדמו"ר גם הקים מוסד חדש "שקל הקודש" שנועד לחלק כסף למוסדות בארה"ק שלא נוטלים קצבאות מהממשלה והחלוקה תהיה תחת מוסד "קרן הצלה" שהקים האדמו"ר ה'דברי יואל' זצ"ל בדיוק לפני 40 שנה.

האזינו לחלק א' של דברי כ"ק האדמו"ר

חלק ב'

צילום: מערכת בחצרות